۹۷ درصد ابزارهای پرداخت را به سیستم مودیان متصل کنید


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد:

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۷.۵ درصد ابزارهای پرداخت اعم از کارتخوان و ابزار پذیرش اینترنتی به سامانه مودیان متصل و دارای پرونده مالیاتی هستند.

و به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، عامل فناوری های نوین بانک مرکزی از پیوند بیش از ۹۷.۵ درصدی ابزارهای پرداخت به سامانه مودیان خبر داد و گفت: با اقدامات مشترک بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی، اجرای ماده ۱۱ قوانین ایستگاه مغازه و نظام مودیان به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.
وی افزود: درصد کمی باقیمانده تا دو هفته آینده وصل یا قطع خواهد شد.

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، در روند اجرای این تکلیف قانونی، تلاش شد تا حداقل آسیب به کسب و کار وارد شود و بر این اساس، این بخش از قانون به تدریج و مرحله به مرحله اجرا شد. گام. .

محرمیان گفت: با پایان یافتن آیین نامه شبکه پرداخت شاهد شفاف سازی جریان پرداخت ها و فعالیت های اقتصادی خواهیم بود.

بانک مرکزی موظف است مطابق ماده ۱۱ قانون فروشگاه‌ها و سامانه مودیان نسبت به تنظیم دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی بانکی با همکاری سازمان امور مالیاتی و برقراری مکاتبات با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی اقدام کند. موسسات اقتصادی برای هر ایستگاه فروش یک شناسه منحصر به فرد اختصاص می دهند.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های بانکی مربوط به فعالیت تجاری صاحب حساب بانکی بوده و بانک مرکزی موظف است اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل موارد زیر باشد. موجودی در دوره اول، وجوه واریز شده، وجوه برداشت شده و موجودی باید برای هر حساب بانکی به مؤسسه آنلاین ارائه شود تا بانک اطلاعات هویت، شغل و دارایی مؤدی تکمیل شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!