۹ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی کشور در تیرماه


سخنگوی رسمی گمرک اعلام کرد: تجارت غیرنفتی کشور در تیرماه گذشته ۱۱ میلیون تن به ارزش ۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه با ۱۹ درصد رشد همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ در چهارمین ماه سال جاری سید روح الیله لطیف سخنگوی گمرک در خصوص تجارت خارجی غیرنفتی کشور گفت: در ۱۰ تیرماه ۱۰ هزار و ۹۹۷ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار مبادله شد. ایران و سایر کشورها که اگرچه از نظر وزنی ۸ درصد کاهش داشته اند، اما از نظر ارزشی ۱۹ درصد افزایش داشته اند.

وی در خصوص سهم صادرات از تجارت غیرنفتی در تیرماه گفت: صادرات غیرنفتی کشور در ماه جاری بالغ بر هفت میلیون و ۹۹۲ هزار تن کالای ایرانی به ارزش چهار میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار با ۱۴۰۰.۲ افزایش بوده است. درصد وزن و ۲۴ درصد ارزش نسبت به تیرماه.

لطیفی در خصوص حجم واردات در چهارمین ماه سال تصریح کرد: در تیرماه سال جاری سه میلیون و پنج هزار تن کالا که عمدتاً کالاهای اساسی، نهاده های تولید و دارو بوده به ارزش چهار میلیارد و ۷۷۶ میلیون تن بوده است. دلار از گمرکات دولتی ترخیص و وارد زنجیره تامین شد که در مقایسه با مدت مشابه ۲۶ درصد کاهش وزنی داشت اما از نظر ارزش با افزایش ۱۵ درصدی همراه بود.

سخنگوی گمرک درباره پنج مقصد اصلی صادرات ایران در تیرماه گفت: چین یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار، امارات با ۶۱۹ میلیون دلار، عراق با ۵۷۴ میلیون دلار، ترکیه با ۳۲۳ میلیون دلار و هند خرید کردند. با توجه به اینکه خرید ۱۴۳ میلیون دلاری کالا از ایران به عنوان پنج مقصد برتر متوالی، صادرات کالاهای ایران در تیرماه بوده است.

وی درباره پنج کشور اول فروش کالا به ایران توضیح داد: در چهارمین ماه سال امارات با یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار، چین میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار، ترکیه ۵۱۴ میلیون دلار و هند ۳۴۷ میلیون دلار فروش داشته اند. چهار منبع خرید کالا از ایران هستند و روسیه با فروش ۲۰۵ میلیون دلاری جایگزین آلمان به عنوان پنجمین منبع وارداتی به ایران شد.