کاهش هزینه پول و افزایش درآمد دستمزد در بانک شهر


رئیس هیئت مدیره بانک شهر با اشاره به اجرای سیاست های صحیح و مناسب در جهت بهبود شکل گیری سپرده ها و همچنین جذب منابع در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی توسط شعب این بانک گفت: بانک اعلام کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش درآمد دستمزد در بانک شهر.

به گزارش پایگاه خبری التوفاق، دکتر رحیم طاهری گفت: از طریق اصلاح ساختار، مدیریت صحیح منابع، برنامه ریزی دقیق و مدون، نسبت به دریافت مطالبات و ارائه خدمات ممتاز به شهروندان اقدام شود. ما توانستیم روند مثبتی را در کاهش قیمت تمام شده پول در بانک و افزایش درآمد دستمزد مشاهده کنیم.
وی با بیان اینکه کاهش بهای تمام شده پول یکی از مهم ترین عوامل سودآوری در بانک ها است، تصریح کرد: استقبال شهروندان و مشتریان شبکه بانکی در خدمات بانک شهر و در نتیجه افزایش و جذب سپرده های خوب نیز تاثیر بسزایی دارد. برای کاهش ریسک تمرکز بانک.
دکتر اشاره کرد. طاهری با اشاره به اینکه توسعه بانکداری الکترونیک یکی دیگر از عوامل غیرمستقیم در کاهش قیمت تمام شده پول است، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم در سال جاری دامنه محصولات را در این حوزه افزایش دهیم.
رئیس هیئت مدیره بانک شهر در خاتمه با تایید اینکه صورت های مالی بانک شهر نیز نشان از بهبود شاخص های حرفه ای بانکی در این بانک دارد، خاطرنشان کرد: آن را نقطه عطفی دیگر در موفقیت خود می دانیم.