کاهش تقاضا در ماه دوم تابستان


میزان و تعداد معاملات شاپرکی در مردادماه با رشد منفی مواجه شد

بر اساس آخرین گزارش اقتصادی شاپرک، در مرداد ماه سال جاری بیش از ۳۷۰۰ میلیون تراکنش در شبکه پرداخت کارتی انجام شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۴۶.۱ درصد و از نظر مبلغ ۳۸.۱ درصد رشد منفی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شاپرک بولتن شماره ۸۶ مرداد ۱۴۰۱ منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۷۱۶ میلیون تراکنش به ارزش ۶۷۶۲ هزار میلیارد ریال در شبکه پرداخت الکترونیکی کارت انجام شد که از نظر تعداد ۴۶.۱ درصد رشد منفی و از نظر ارزشی ۳۸.۱ درصد رشد منفی داشته است. ریال نسبت به تیرماه.

دانلود بولتن شاپرک شماره ۸۶ سال ۱۴۰۱

معاملات مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ از نظر تعداد ۵۲.۱۷ درصد و از نظر ریالی ۹۶.۲۵ درصد رشد داشته است.

رشد واقعی ارزش معاملاتی Shopreki

بررسی ها حاکی از آن است که ارزش اسمی معاملات در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل با رشد منفی ۳۸.۱ درصدی همراه بوده در حالی که ارزش واقعی معاملات شاهد رشد منفی ۲۸.۳ درصدی بوده است.

محتویات جدول فوق رشد ۲۵.۹۶ درصدی ارزش اسمی تراکنش ها را در مقایسه نقطه به نقطه نشان می دهد که می توان آن را شاهدی بر افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تعبیر کرد.

همچنین مشاهده می شود که رشد واقعی ارزش معاملات محاسبه شده بدون احتساب آثار تورم منفی ۱۷.۲۵ درصد است.

عملکرد شبکه شارک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس این گزارش، مجموع گجت های Shopreki نسبت به تیرماه رشد منفی ۰.۵۴ درصدی داشته است که به نظر می رسد دلیل این تغییر، کاهش منفی ۰.۸۵ درصدی تعداد گجت های کارتخوان فروشگاهی باشد.

در مرداد ۱۴۰۱ ابزارهای دسترسی آنلاین نسبت به تیرماه ۰۶/۹ درصد رشد داشته و تعداد ابزارهای پذیرش موبایلی نیز در همین مدت ۱۰/۹۳ درصد کاهش داشته است.

عملکرد هر ابزار پذیرش از نظر تعداد و میزان تراکنش

کارتخوان فروشگاهی با سهم ۴۳.۹۲ درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی در جایگاه های زیر به خود اختصاص داده است.

بیشترین سهم بازار از تراکنش های شاپرکی در اختیار کارتخوان های فروشگاهی است.

میانگین تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ماه ۱۴۰۱، ۴۲۳ تراکنش است که نسبت به همین میزان در ماه گذشته کاهش منفی ۰.۹۳ درصدی (۹۶.۳ واحدی) داشته است.

بیشترین میانگین افزایش تعداد تراکنش ها مربوط به ابزار پذیرش موبایلی است. در مرداد ماه، میانگین تعداد تراکنش‌های آنلاین با ۵۵.۷ درصد کاهش از ۴۲۰ تراکنش در ژوئیه ۱۴۰۱ به ۳۸۹ تراکنش رسید.

میانگین تعداد تراکنش های هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۹۴ تراکنش است که نسبت به ماه قبل ۸۸.۹۰ امتیاز افزایش داشته است.

میانگین تراکنش به ازای هر دستگاه کارتخوان فروشگاهی نیز از تیر ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۳۶.۳ واحدی به ۴۱۹ در مرداد ماه رسید.

میانگین مبلغ عملیاتی هر ابزار ورود آنلاین در مرداد ماه ۱۴۰۱ به مبلغ ۳۷.۲۱۶۶ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل ۸۸.۱۱ میلیون ریال افزایش داشته است.

میانگین مبلغ عملیاتی هر گیرنده قابل حمل برای هر دستگاه ۲۸.۱۱۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل ۴۵.۱۴ میلیون ریال افزایش نشان می دهد.

میانگین مبلغ عملیاتی هر دستگاه کارتخوان فروشگاهی ۷۸.۷۰۱ میلیون ریال است که نسبت به ماه گذشته نیز ۲۵۱۶.۱۶ میلیون ریال کاهش را شاهد بوده است.