کاهش ارزش ارز و افزایش قیمت دلار امروز


در بازار امروز قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه کاهش یافت اما قیمت دلار افزایش یافت.

و به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک من، قیمت هر اونس طلا امروز به ۱۷۸۶ (هزار و هفتصد و هشتاد و شش) دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۰.۰۹ درصد کاهش داشته است.

نمودار قیمت ۳ روز گذشته هر اونس طلا
قیمت (تومان آمریکا) مقدار را تغییر دهید درصد تغییر تاریخ
۱۷۸۴ -۱.۷۰ ۱۰.۰۹ ۰۹:۰۰
۱,۷۸۸۴ ۱۱ ۱۰.۶۲ دیروز
۱۷۷۴ ۳.۳۰ ۱۰.۱۸ ۳ روز پیش

آخرین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با ۰.۲۴ درصد کاهش از یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و هفتصد) تومان به یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و چهارصد) کاهش یافته است.

جدول قیمت ۳ روز گذشته هر گرم طلای ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار را تغییر دهید درصد تغییر تاریخ
۱,۳۶۷,۴۰۰ -۳، ۰.۰۰ -۱۰.۲.۴ ۱۱:۲۵
۱، ۰، ۰۰۰ ۴۹۰۰ ۱۰.۳۵ ۳ روز پیش
۱,۳۶۵,۸۰۰۴ ۶۲۰۰ ۱۰.۴۵ ۵ روز پیش

آخرین قیمت مثقال طلای ۱۸ عیار

هر مثقال طلای ۱۸ عیار امروز با ۰.۱۸ درصد کاهش از ۵ میلیون و ۹۳۹ هزار (پنج میلیون و نهصد و سی و نه هزار) تومان به ۵ میلیون و ۹۲۸ هزار (پنج میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار) تومان رسیده است.

قیمت دلار امروز در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد با ۰.۸۴ درصد افزایش از ۳۱۵۸۰ (سی و یک هزار و پانصد و هشتاد) تومان به ۳۱۸۵۰ (سی و یک هزار و هشتصد و پنجاه) تومان رسید.

جدول قیمت دلار در ۳ روز گذشته در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار را تغییر دهید درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۵۰۴ ۲۷۰ ۱۰.۸۴ ۱۱:۲۸
۳۱۵۸۰ ۳۶۰ ۱.۱۳ ۳ روز پیش
۳۱۲۲۰ ۵۰ ۱۰.۱۴ ۵ روز پیش

قیمت دلار در بازار امروز

قیمت دلار امروز در بازار یکپارچه به ۲۷۸۲۲ (بیست و هفت هزار و هشتصد و بیست و دو) تومان رسید که نسبت به ۳ روز قبل ۰.۰۵ درصد افزایش داشت.

جدول قیمت دلار در ۳ روز گذشته در بازار یکپارچه
قیمت (تومان) مقدار را تغییر دهید درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۲۲۴ ۱۴ ۱۰.۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
۲۷۸۰۸ ۲۸ ۱۰.۱۴ ۳ روز پیش
۲۷۷۸۰ -۱.۰۰ ۱۰.۰۱ ۵ روز پیش

آخرین قیمت واحد پول امامی

سکه امامت امروز با ۰.۲۶ درصد کاهش از ۱۴ میلیون و ۸۴۶ هزار (چهارده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار) تومان به ۱۴ میلیون و ۸۰۷ هزار (چهارده میلیون و هشتصد و هفت هزار) تومان کاهش یافته است.

جدول نرخ ارز امامی در ۳ روز گذشته
قیمت (تومان) مقدار را تغییر دهید درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۰۷,۰۰۰ -۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰.۲۴ ۱۱:۲۹
۱۴,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۱۰.۲۴ ۳ روز پیش
۱۴,۸۰۷,۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۰.۱۴ ۵ روز پیش

به نیم سکه آخر امتیاز دهید

نیم سکه امروز – سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار (هشت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز گذشته نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار را تغییر دهید درصد تغییر تاریخ
۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۰.۲۴ ۱۱:۲۹
۸۰۰۰۰ -۱۰,۰۳۰.۰۰ -۱۰.۲۵ ۳ روز پیش
۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۰.۲۴ ۵ روز پیش

نرخ ارز در سه ماهه گذشته

ربع سکه امروز – سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ – با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار (پنج میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

قیمت یک گرم ارز امروز

هر قطعه سکه گرمی امروز ۳ میلیون و ۴۰ هزار (سه میلیون و چهل هزار) تومان رد و بدل شده است.

منبع: اقتصاد نیوز