کارتخوان های ناشناس تا ماه آینده غیرفعال می شوند


رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان وجود دارد که در ماه آینده توسط بانک مرکزی غیرفعال می شوند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، داود منصور گفت: درگاه های پرداخت و کارتخوان ها را تقریباً به طور کامل به پرونده های مالیاتی مرتبط کرده ایم و بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه پرداخت به پرونده های مالیاتی متصل شده است.

وی افزود: حدود ۳ میلیون دستگاه پرداخت کنسل شده و دستگاه های آنها آسیب دیده است.

همچنین در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه پرداخت وجود دارد که در یک ماه آینده توسط بانک مرکزی غیرفعال خواهند شد.

منصور گفت: شناسایی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودیان جدید مهمترین اقدام در سال گذشته برای مبارزه با فرار مالیاتی بود و امسال حدود ۴ میلیون اظهارنامه برای اشخاص حقیقی، شرکت ها، اتحادیه ها و شرکت ها دریافت شد که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: به میزانی که از کسانی که هنوز مالیات پرداخت نکرده اند مالیات بگیریم، می توانیم بخش های رسمی اقتصاد را تحت حمایت مالیاتی قرار دهیم.

به عنوان مثال امسال برای حمایت از تولید در قانون بودجه با پیشنهاد دولت، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.

تمایل ما این است که این نرخ را تا حد امکان کاهش دهیم، زیرا هر چه بخش تولیدی بتواند منابع خود را مجددا سرمایه گذاری کند، منجر به تشکیل سرمایه، رونق اقتصادی و تولید بیشتر می شود.

موضوع معافیت از جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب دیده و نیازمند را در دستور کار قرار داده ایم.

رویکرد ما برای مالیات شهرستانی حمایت از بخش تولید و بخش رسمی و فشار بر بخش غیررسمی و غیرشفاف است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی دیگر از اقداماتی که در دستور کار داریم، تفکیک حساب های شخصی و تجاری است. زمانی که کارتخوان ها را ساماندهی کردیم، متأسفانه برخی از فعالان اقتصادی باعث شدند مردم متضرر شوند. زیرا مردم را مجبور می کردند به جای استفاده از پوز، مبلغ مورد نیاز را از کارت به کارت یا حساب به حساب منتقل کنند.

با جدا کردن حساب های شخصی و تجاری، حساب های تجاری را به عنوان POSE در نظر می گیریم که نشان دهنده فعالیت اقتصادی یک فرد است.

در این طبقه بندی، مقرراتی که بانک مرکزی در ماه آینده منتشر خواهد کرد، افرادی که بیش از تعداد و مبالغ مشخصی در ماه از حساب شخصی خود برای تجارت استفاده می کنند، به عنوان حساب تجاری یا مشکوک شناخته می شوند. ما همچنین از این حساب ها مالیات دریافت می کنیم.

و معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در نتیجه این اقدام توانستیم با رعایت عدالت مالیاتی ۲.۵ برابر سال گذشته مالیات وصول کنیم.

همچنین از ۴ میلیون مؤدی که اظهارنامه کرده اند، ۱.۶ میلیون اظهارنامه صفر و ۸۰۰ هزار اظهارنامه کمتر از ۵ میلیون تومان است.

از سوی دیگر، ۵ درصد از مالیات دهندگان متعلق به مشاغل پردرآمد مانند پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، نمایشگاه های اتومبیل و غیره، حدود ۵۰ درصد مالیات کسب و کار را پرداخت می کنند.

این حرکت به معنای انصاف مالیاتی، عدم اخذ مالیات از افراد کم درآمد و دریافت مالیات عادلانه از پردرآمدها است.