کارآفرینی روستایی به دنبال ایجاد فرصت های سرمایه گذاری است


کارآفرینی روستایی به دنبال کشف و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید در روستاها است که می تواند منجر به فعالیت های مفید و موثر در چرخه توسعه اقتصادی کشور شود. از این رو توجه به کارآفرینی روستایی با نگرش نسبت به مشکلات در مناطق روستایی ایران بسیار حائز اهمیت است، زیرا بیشتر منابع موجود در روستاها مورد غفلت قرار گرفته است.

اگر مشکل بیکاری یکی از بزرگترین چالش های جوامع شهری است، قطعا بزرگترین مشکل در روستاهاست. گواه این امر سرشماری عمومی کشور است که نشان از افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در میان روستاییان دارد و البته این امر باعث شده تا هجوم عظیمی از جمعیت روستایی به دنبال کار و درآمد به شهرها بروند. این امر جامعه شهری را با مشکلات بزرگتری از جمله مهاجرت روستاییان مواجه می کند که نه تنها عواقب جبران ناپذیری برای روستاییان به همراه داشته بلکه آسیب های زیادی را در جامعه شهری به بار آورده است. لذا نیازمند تغییر سیاست های اشتغال در حوزه فعالیت های کارآفرینی روستاها هستیم تا انگیزه و امید را از منظری جدید در دل جوانان روستایی زنده نگه داریم. اکنون با شرایطی روبرو هستیم که جوانان روستایی برای موفقیت و پیشرفت خود به مهاجرت به شهرهای بزرگ وابسته هستند و سعی می کنند با شغل والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خداحافظی کنند تا راه خود را به سمت یک زندگی پر زرق و برق شهری کوتاه کنند.

ما متوجه نیستیم که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ایجاد و گسترش فعالیت های تجاری روشی موثر و کارآمد در روند توسعه روستاها بوده و جایگاه ویژه ای دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند که توسعه کارآفرینی تنها راهبرد مناسب برای توسعه اقتصادی روستاها نخواهد بود، اما باید اذعان داشت که روستاها می توانند بستر کارآفرینی بسیاری از فعالیت های سنتی و محلی باشند. زیرا در مقایسه با سایر راهکارهای اشتغال زایی، هزینه کمتری دارد و البته بستر ایجاد اشتغال نیز از آمادگی بیشتری برخوردار است. شاید دقیقا به همین دلیل بود که بزرگترین کارخانه ها در کشورهای توسعه یافته دور از شهر ساخته شدند تا مردم روستایی و محلی نیز از مزایای آن بهره مند شوند. روستاها بیش از شهرها مملو از فرصت های جدید و کشف نشده هستند که کشف و بهره برداری از این فرصت ها و ایجاد کسب و کار جدی و رقابتی نه تنها مزایای زیادی برای روستاییان به همراه خواهد داشت، بلکه به طور غیرمستقیم مزایای آن به جامعه شهری نیز می رسد.

کشورهای توسعه یافته در این زمینه دریافته اند که ایجاد بنگاه های کوچک کارآفرین و جذب تولیدکنندگان به این مناطق، نه تنها روستاییان را وارد چرخه تولید کالا و خدمات می کند، بلکه تأثیر فزاینده ای بر اشتغال زایی و رشد اقتصادی روستاها دارد. باید پذیرفت که کارآفرینی روستایی تفاوت اساسی با مفهوم کلی کارآفرینی ندارد. تنها محدودیت های حاکم بر کارآفرینی در مناطق روستایی از جمله پرخطر بودن، کمبود امکانات و مدیریت ضعیف در این مناطق، شرایط را کمی متفاوت از سایر حوزه ها و تعاریف رایج کارآفرینی می کند.

باید با ایجاد نقش‌های جدید، فرصت‌های بالقوه کارآفرینی را به فرصت‌های بالفعل تبدیل کنیم و با ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید، نقش فعالی در بهبود سرنوشت و معیشت جامعه روستایی کشور ایفا کنیم. به عنوان مثال تنها حوزه کشاورزی می تواند یکی از بهترین بسترها برای فعالیت های کارآفرینی باشد. اما آنچه این روزها در این منطقه به چشم می خورد، یا کشاورزان به دلیل خشکسالی و هزینه های بالای کشاورزی زمین های خود را رها کرده اند و یا در خوش بینانه ترین مناطق خوش آب و هوا به پروژه های ویلاسازی روی آورده اند.

روستاهایی که مشتاقانه منتظر کارآفرینی هستند
روستاهایی که مشتاقانه منتظر کارآفرینی هستند

عدم انطباق مهارت ها و دانش روستاییان با روش های جدید درآمدزایی از مشاغل روستایی و نیز عدم شناخت فرصت ها و روش های جدید در مشاغل روستایی و نبود پویایی اقتصاد روستایی موجب دامن زدن به فقر و بیکاری در روستاها شده است. روستاهای روستایی روستاییان امکانات مالی و منابع محدودی برای سرمایه گذاری دارند.

باید بپذیریم که جذب پول دولتی در روستاها بسیار سخت است. تعداد موسسات وام دهی در روستاها بسیار کم است. علاوه بر این در روستاها نسبت به شهرها احتمال خطرات کمتری وجود دارد و هر اشتباه کوچکی می تواند آسیب جدی به مشاغل روستایی وارد کند. دهکده ؛ زادگاه مردمان مولد و دارای عوامل و منابع ارزشمندی از جمله منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی است که ذخایر استراتژیک هر کشور نقش حیاتی در رشد و توسعه آن دارد. حضور روستاییان عزیز آمیخته با کار و تلاش بود. تنها این مناطق محروم از دید مستقیم مسئولان نیازمند توجه ویژه و حمایت ویژه برای آشکار شدن استعدادهای نهفته هستند.

حسین یحیی – مدیرمسئول روزنامه التوحید