پیام‌رسان‌های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک‌های امنیتی پیامک تراکنش‌های دانش


سریالی تکراری کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است وزارت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمرک هم به آن است وارد می شوند

استفاده نا‌بجا اجتناب کرده اند منصفانه سرویس دیجیتال در ازای نصب منصفانه پیام‌رسان خاص، موضوعی است کدام ممکن است در یکی، ۲ سال جدیدترین توده ها تکرار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا همراه خود داستان پیام‌رسان ویژه گمرک مجددا در وسط ملاحظه قرار گرفته است.قبلی اجتناب کرده اند آنکه چنین تحت فشار در استفاده اجتناب کرده اند منصفانه پلتفرم خاص نقض حقوق شهروندی در نظر گرفته می‌آید، مشاوران نسبت به آسیب‌های امنیتی این اقدام، خصوصا با توجه به پیام‌های درمورد به تراکنش‌های دانش بانکی هشدار داده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، استفاده نا‌بجا اجتناب کرده اند منصفانه سرویس دیجیتال در ازای نصب منصفانه پیام‌رسان خاص، موضوعی است کدام ممکن است در یکی، ۲ سال جدیدترین توده ها تکرار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا همراه خود داستان پیام‌رسان ویژه گمرک مجددا در وسط ملاحظه قرار گرفته است.

همزمان همراه خود اقدام جدیدترین گمرک، وزارت ارتباطات شخصی اجتناب کرده اند لزوم نصب پیام‌رسان محلی عکس همراه خود عنوان «پیام ایران» خبر داد کدام ممکن است حدس و گمان به بستری برای پیشبرد کارهای تجهیزات‌های اجرایی باشد. همراه خود وجود حمایت‌های فشرده‌ای کدام ممکن است حاکمیت در سال‌های جدیدترین اجتناب کرده اند پیام‌رسان‌های محلی داشته، این پلتفرم‌ها نتوانسته‌اند در جلب تذکر بینندگان سودآور حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا ناگزیر به استفاده اجتناب کرده اند این رویکرد جدید شده‌اند.

اگرچه برخی گروه‌ها هدف این امر را صرفه‌جویی در ارزش کشتی پیامک عنوان کرده‌اند، تجزیه و تحلیل‌ها آرم می‌دهد کدام ممکن است راه‌های بهتری نسبت به اجبار به نصب منصفانه پیام‌رسان خاص موجود است. قبلی اجتناب کرده اند آنکه چنین تحت فشار در استفاده اجتناب کرده اند منصفانه پلتفرم خاص نقض حقوق شهروندی در نظر گرفته می‌آید، مشاوران نسبت به آسیب‌های امنیتی این اقدام، خصوصا با توجه به پیام‌های درمورد به تراکنش‌های دانش بانکی هشدار داده‌اند.

همراه خود وجود این تاکیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت‌های جدیدترین وزیر ارتباطات کدام ممکن است تاکید کرده بود سریع مقامات را به ۱ آیکون در گوشی خوب مردمان تغییر می‌کنیم به همان اندازه اجتناب کرده اند این طریق تمامی کارهای مرتبط همراه خود تجهیزات‌های اجرایی به صورت دیجیتال انجام شود، با این حال اجبار به نصب منصفانه پلتفرم خانه خاص اجتناب کرده اند سوی بخش‌های مختلف توده ها تکرار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد ادامه دارد یکپارچه داشته باشد.

پیش اجتناب کرده اند گمرک، دانشکده آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌ها تولید دیگری گروه‌هایی بودند کدام ممکن است این رویکرد را دنبال کردند. چندی پیش دانشکده آزاد ورود دانشجویان به سامانه آموزشی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده واحد را منوط به نصب پیام‌رسان «آی‌گپ» کرده بود.

ریسک امنیتی دانش تراکنش های دانش

شماری اجتناب کرده اند موسسه مالی‌ها نیز اخیرا ادعا کرده‌اند کدام ممکن است بدست آمده نوتیفیکیشن تراکنش‌هایی کدام ممکن است کمتر اجتناب کرده اند منصفانه مبلغ خاص باشند، تنها اجتناب کرده اند طریق پیام‌رسان مشخصی قابل انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان برای اطلاع اجتناب کرده اند این تراکنش‌ها حتما باید این این سیستم‌ها را نصب کنند.

میلاد نوری، یکی اجتناب کرده اند مشاوران بخش فناوری دانش در ذکر شد‌وگویی به انتقاد اجتناب کرده اند این اقدام موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند گروه‌ها پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: قبلی اجتناب کرده اند آنکه چنین تحت فشار، بی‌احترامی به حقوق مشتریان است، می‌تواند ریسک‌های امنیتی قابل توجهی نیز تحمیل تنبل.

وی همراه خود ردیابی به محدود شدن کشتی دانش تراکنش‌های دانش اجتناب کرده اند طریق منصفانه پیام‌رسان خاص می‌گوید: چنین حرکتی احتمال انجام فیشینگ اجتناب کرده اند حساب مشتریان را افزایش می‌دهد.

نوری تاکید می‌تنبل: تراکنش‌های دانش اجتناب کرده اند طریق رمز دوم غیرپویا قابل انجام هستند. اگر کاربری این اپ‌ها را نصب نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتباها بر منصفانه لینک آلوده فشار کرده باشد، کلاهبرداران می‌توانند مکررا مبالغ اندک اجتناب کرده اند حساب‌ها درو کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده حتی اجتناب کرده اند این را امتحان کنید مطلع نشود.

نوری می‌افزاید: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، تعدد مخلوط‌آوری دانش مشتریان توسط اپ‌های مختلف، ریسک نشت دانش خصوصی آنها را نیز افزایش می‌دهد.

وی همراه خود ردیابی به نقطه ضعف قابل ملاحظه متنوع اجتناب کرده اند پایگاه‌های داده‌ای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات متنوع نشت دانش مشتریان منصفانه گروه هر دو این سیستم خاص می‌گوید: همراه خود نصب هر پیام‌رسان، مصرف کننده اجازه ورود به بخش‌های مختلف گوشی اعم اجتناب کرده اند لیست بینندگان، فایل‌های ذخیره شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را به این سیستم می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است انواع این سیستم‌های نصب شده اجتناب کرده اند این جنس بیش از حد می‌شود، به شبیه به نسبت ریسک نشت دانش مشتریان نیز افزایش می‌یابد.

این کارشناس بخش فناوری معتقد است کدام ممکن است اگر حدس و گمان به همراه خود هدف صرفه‌جویی در ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند کشتی پیامک، دادن سرویس به ۱ پلتفرم دیجیتال ثانوی منتقل شود، حتما باید بستری تحمیل شود کدام ممکن است منصفانه سامانه محور پاسخگوی تمام این از ملزومات باشد به همان اندازه اجتناب کرده اند نصب مکرر این سیستم‌های متفرقه جلوگیری شود.

نوری می‌گوید: آسیب اجبار به نصب برخی پلتفرم‌های خانه روزی شدید می‌شود کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند این پیام‌رسان‌ها انصافاً ناشناخته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع نصب آنها محدود به بعضی هزار است؛ به دلیل عموما محبوبیت چندانی اجتناب کرده اند باگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در بطن این این سیستم‌ها در حال وقوع است {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را دردسرساز می‌تنبل. از برخی پیام‌رسان‌های محلی حداقل شناسایی شده است‌اند. این سیستم‌نویسان زیادی بر ورود‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو عملی آنها نظارت دارند.

تأمین: دنیای اقتصاد