وبیناری که پتانسیل های حوزه های ویژه ایمیدرو را ارائه می دهد


به گزارش پایگاه خبری اینترنتی به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، مقدمعلی امروز در وبینار «آشنایی با پتانسیل های مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو» افزود: در راستای تصمیمات و عوامل نظام توسعه است. ایمیدرو برای صنایع معدنی و معدنی و همچنین زیرساخت ها و ظرفیت مواد معدنی فرآیندی را برای اجرا و توسعه مناطق ویژه اقتصادی در گذشته تعریف کرده است که در راستای سیاست های توسعه و برنامه هفتم با اولویت اقتصادی است. رشد

ایمیدرو و توسعه مناطق ویژه اقتصادی در دو بخش

وی گفت: ایمدرو با وجود کمبود منابع، برنامه های توسعه خود را در دو حوزه «توسعه زیرساخت های مناطق اقتصادی» و «اکتشاف، صنایع معدنی، تحقیقات و تحقیقات» دنبال می کند.

کارکردهای مختلف مناطق ویژه اقتصادی

معاون طرح‌های توسعه معدن و صنعت متالورژی ایمیدرو افزود: مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو اهداف توسعه‌ای متفاوتی دارند و به منظور ایجاد صنایع انرژی بر، توسعه زنجیره فولاد و صنایع پیشرفته ایجاد شده‌اند.

مقدمعلی با بیان اینکه سیاست ایمیدرو تسهیل فرآیند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران است، توضیح داد: مقدمعلی گفت: تمرکز این سازمان بر تامین زیرساخت های مناطق ویژه اقتصادی است تا گروه های توانمند اقتصادی بتوانند در شرایط مناسب فعالیت کنند.

روی ۲۵ آلیاژ پیشرفته سرمایه گذاری کنید

اعلام شد: بررسی ۸۸ نوع آلیاژ پیشرفته مورد نیاز صنایع. در نظر است توسعه ۲۵ نوع آلیاژ در اولویت قرار گیرد.

از جمله محورهای این سمینار که در جمع حاضران برگزار شد، آشنایی با امکانات چهار منطقه ویژه اقتصادی ایمدرو (خلیج فارس، لامرد، پارسیان و کاشان)، آشنایی با زیرساخت های این مناطق و شناسایی پلتفرم های سرمایه گذاری از مدیران مناطق ذکر شده در سایت ایمیدرو.