هیئت مدیره بانک D نفس راحتی کشید


مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی که قرار بود در ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۸ تیرماه برگزار شود، به دلیل عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت لغو شد. در این میان این تجمع با حضور حدود ۵۱ درصد سهامداران رسمیت یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک دی بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده خود در سال ۱۴۰۰ زیان خالص ۵۴۵۲ میلیارد تومانی را تعیین کرد.

طبق قانون، مجمع باید کمتر از دو هفته پس از تاریخ تنفس تشکیل شود. بر این اساس این بانک تاریخ برگزاری مجمع را روز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه اعلام کرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!