هوش مصنوعی بیشتر مبتنی بر مکالمه چیست


«هوش مصنوعی بیشتر مبتنی بر مکالمه» می‌تواند گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی انسان را ایجاد تنبل، به چندین زبان آشنایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر زبانی که بشناسد مکالمه می‌تنبل.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پیشرفت های بنیادی در هوش مصنوعی همواره در جاری تحمیل تنظیم روی زمین ما هستند.

(Conversational AI) یکی اجتناب کرده اند فینال پیشرفت‌های بخش AI محسوب می‌شود.

این فناوری اجتناب کرده اند قابلیت‌های هوش مصنوعی برای تحمیل راه‌رفع‌هایی نو استفاده می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انسان مربوط به خودش کار با هم می‌تنبل.

«Conversational AI» می‌تواند گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی انسان را ایجاد تنبل، به چندین زبان آشنایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر زبانی که بشناسد مکالمه می‌تنبل.

این فناوری می‌تواند هدف گفتار انسان را درک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است پاسخ دهد.

«Conversational AI» می‌تواند به شکلی فوق العاده کارآمد همراه خود انسان‌ها مکالمه تنبل.

طراحی محاوره‌ای، مکالمه بین ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان را در جریان نگه می‌دارد. تجزیه و تحلیل گفتار انسان اجتناب کرده اند گفتار AI در بهتر از پلتفرم‌های «Conversational AI» فوق العاده دردسر است.

امروزه مانکن‌های مختلفی را می‌توان در عرض تعدادی از هفته مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده‌سازی آنها فوق العاده محیط زیست است.

Conversational AI

به مرور، خوب ارزش استراتژی‌های درمورد به دلیل‌پذیری فرایندهای AI در شرکت ها پولی خوب ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.

موسسه مالی‌ها باید فراتر اجتناب کرده اند هسته شخصی را تجزیه و تحلیل کنند به همان اندازه ایجاد کنند که چگونه هوش مصنوعی می‌تواند مانکن‌های کسب‌وکار آنها را متحول تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خوب ارزش بیشتری را آزاد تنبل.

نمایندگی «کاسیستو» (Kasisto) همراه خود حاضر فناوری «کی‌اِی‌آی» (KAI) توانست در استفاده اجتناب کرده اند «Conversational AI» در بخش بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور پولی جهان اصلی باشد.