هلال ماه شوال رؤیت نشد/دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۳۰ رمضان المبارک است- پایگاه خبری تفاهم وب مبتنی بر


به گزارش پایگاه خبری تفاهم وب مبتنی بر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} محل کار مقام معظم مدیریت، ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت گفتن کرد هلال ماه شوال در شب روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت رؤیت نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ مطابق همراه خود ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۴۳ هجری قمری {خواهد بود}.