هفت پیشنهاد به خرده‌فروشان بازار برندهای بی نظیر ایرانی


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دومین اصلاح در سبک کسب در عصر کرونا تفسیر شد. بعد اجتناب کرده اند شیوع کووید-۱۹، اولین پاسخ افراد در این کره خاکی اصلاح الگوی کسب حضوری {به سمت} کسب اینترنتی بود، با این حال دومین اصلاح کاهش ثابت بودن بلعیدن‌کنندگان به برخی عنوان‌های تجاری حال دسترس در بازار اجتناب کرده اند جمله برندهای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان افزایش احتمال دارد کسب برندهای بی نظیر (برندهای فروشگاهی) است.

منشأ این تحول دوم را در عصر کرونا می‌توان در عواملی همچون عدم‌ورود به برخی برندهای مدنظر (سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی)، علاوه بر این صرفه‌جویی بلعیدن‌کنندگان در ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت زیرین‌تر محصولات جست‌وجو کرد.

بیش اجتناب کرده اند ۲ سال ‌اجتناب کرده اند شیوع ویروس‌کرونا می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل این دوران اجتناب کرده اند تلنگر غول پیکر بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان {به سمت} برندهای بی نظیر هر دو برندهای فروشگاهی حکایت دارد؛ چرخشی ایران نیز دیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به افزایش حساسیت بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان به هزینه کالا، خم شدن به کسب برندهای بی نظیر رو به فزونی است. در واقع ادامه دارد سهم برندهای بی نظیر اجتناب کرده اند بازار خرده‌فروشی معاصر در ایران کمتر اجتناب کرده اند خوب‌‌سهم است، همراه خود این‌جاری می‌توان ذکر شد ایران در موج اول برندهای بی نظیر است؛ موج اول برندهای بی نظیر همراه خود محوریت رقبا برای معامله تعیین کنید گرفت.

موج‌های دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم آن به «انتخاب اقلام برندهای بی نظیر کت و شلوار همراه خود سلیقه مشتریان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نوآوری در مخلوط کردن طیف گسترده ای از محصولات تهیه‌شده تحمل‌برند» اختصاص داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موج چهارم که اکنون در اروپا دیده می‌شود به پاسخگویی به از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات در جاری اصلاح بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان به‌ویژه در دوران کرونا همراه خود فرآیند‌های مترقی برمی‌‌‌‌‌‌گردد. رویکردی که کاهش ثابت بودن مشتریان به برخی عنوان‌‌‌‌‌‌های تجاری اجتناب کرده اند جمله برندهای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی مجلل را افزایش داده است. در واقع همراه خود وجود انبساط تقاضا برای برندهای فروشگاهی۵۰‌سهم اجتناب کرده اند آنها همراه خود مشکلات متعددی مواجهند.

موسسه تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی همراه خود تجزیه و تحلیل تحولات برندهای بی نظیر در صنعت خرده‌فروشی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران، هفت پیشنهاد به تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده‌فروشان بازار برندهای بی نظیر ایرانی می‌دهند. برخی اجتناب کرده اند این پیشنهادها به «ایجاد قابلیت‌های حال دسترس در بازار برندها»، «استفاده اجتناب کرده اند راه‌‌‌‌‌‌‌رفع‌‌‌‌‌‌های جدید افزایش افسون»، «اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی درخصوص سود برندهای بی نظیر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «همکاری تولیدکنندگان همراه خود خرده‌فروشان برای افزایش برندها» برمی‌‌‌‌‌‌گردد.

مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب برندهای بی نظیر

بر مبنای تحقیق حاضر تهیه برندهای بی نظیر برای خرده‌‌‌‌‌‌فروشان به‌‌‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌‌‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآورتر اجتناب کرده اند تهیه برندهای نمایندگی‌های تولید دیگری است. به‌طور همان قدیمی خرده‌‌‌‌‌‌فروشان برای ساخت محصولات موردنظر، تولیدکنندگانی را انواع می‌کنند که قابلیت ساخت مازاد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر هستند محصولات را همراه خود کمترین ارزش قابل دستیابی برای آنان ساخت کنند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ارزش‌‌‌‌‌‌های بهبود عنوان‌‌‌‌‌‌های تجاری بی نظیر برای ادغام کردن ارزش‌‌‌‌‌‌های تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود، فروش، پیشبرد کالا، فروش کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال‌‌‌‌‌‌های گلوله کردن فیزیکی تهیه این برندهای بی نظیر نیز در مرحله پایینی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل، خرده‌‌‌‌‌‌فروشان می‌توانند همراه خود بهره‌‌‌‌‌‌گیری اجتناب کرده اند سود ارزش‌‌‌‌‌‌های زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط درآمد قابل‌قبول، هم رضایت بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان را تامین کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اینکه اجتناب کرده اند درآمد معقولی برخوردار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری برند شخصی را بهبود دهند.

علاوه‌بر این، تهیه برندهای بی نظیر راهکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش‌‌‌‌‌‌ای است که خرده‌‌‌‌‌‌فروشان می‌توانند به‌واسطه آن شخصی را اجتناب کرده اند رقبای‌‌‌‌‌‌شان متمایز کنند. در واقع خرده‌‌‌‌‌‌فروشان باید برند بی نظیر شخصی را اجتناب کرده اند محصولات با بیرون عنوان تجاری دسترس در بازار متمایز کنند. این محصولات، محصولات بی‌‌‌‌‌‌عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد، همراه خود بسته‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌های استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت زیرین هستند واقعیت، کپی‌‌‌‌‌‌برداری‌‌‌‌‌‌هایی اجتناب کرده اند محصولات‌‌‌‌‌‌ اسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسم‌‌‌‌‌‌دار هستند.

برخی اجتناب کرده اند متخصصان بازاریابی بر این عقیده‌‌‌‌‌‌اند که ۵۰‌سهم اجتناب کرده اند برندهای بی نظیر همراه خود مشکلاتی مواجهند، از ادامه دارد هم متعدد اجتناب کرده اند بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان، برندهای معروف را بر برندهای بی نظیر ترجیح می‌دهند. در این بین باید ملاحظه داشت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه برخی اجتناب کرده اند گروه‌های کالایی، اجتناب کرده اند افسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه مالی مورد نیاز برای صاحبان برندهایی بی نظیر برخوردار نیست.

برندهای بی نظیر در ایران

در سال‌های جدیدترین برخی اقدامات قابل‌توجهی توسط فروشگاه‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌ای برتر در ایران {انجام شده}؛ به‌خصوص اجتناب کرده اند طریق آنهایی که اجتناب کرده اند در گذشته در بخش ساخت نیز سرزنده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بعدها به‌واسطه اختلاط رو به عقب در زنجیره، به بخش ساخت وارد شده‌‌‌‌‌‌اند، با این حال ادامه دارد سهم برندهای بی نظیر اجتناب کرده اند بازار خرده‌فروشی معاصر در ایران کمتر اجتناب کرده اند خوب‌سهم است.

تهیه انواع اقلام برندهای بی نظیر در ایران، محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا ناپایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستمر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده به اقلامی همچون محصولات سلولزی اجتناب کرده اند جمله طیف گسترده ای از دستمال‌کاغذی، کنسرو رب گوجه‌فرنگی، مربا، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره درمورد می‌شود که همراه خود برند برخی فروشگاه‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌ای تهیه می‌شود. در واقع فروشگاه‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌ای بی نظیر برخی اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها که بخشی اجتناب کرده اند اقلام تولیدی شخصی را همراه خود برندهای شرکتی شخصی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه می‌کنند؛ همراه خود یک زمان کوتاه اغماض {در این} زمره {در این} گروه قرار دارند، با این حال نکته اینجا است که این موارد ساده برای تهیه در فروشگاه خودشان ساخت نشده‌اند، اما علاوه بر این در فروشگاه‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌ زنجیره‌‌‌‌‌‌ای تولید دیگری نیز تهیه می‌شوند درحالی‌که برند بی نظیر کالایی است که ساده برای تهیه در شعب خوب فروشگاه خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برند شبیه به فروشگاه ساخت می‌شود.

در مجموع ایران برخلاف متعدد اجتناب کرده اند کشورهای شیک اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا که وارد موج‌های سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم بهبود برندهای بی نظیر شده‌‌‌‌‌‌اند، ادامه دارد در موج اول آن قرار دارد. باید ملاحظه داشت که ضریب تأثیر می گذارد خرده‌فروشی معاصر در ایران حدود ۱۰ الی ۱۵‌سهم است که فوق العاده زیرین‌تر اجتناب کرده اند مقدار این شاخص در برخی کشورهای بهبود‌یافته است. در برخی کشورهای بهبود‌یافته ضریب نفود خرده‌فروشی معاصر حداقل ۵۰‌سهم است.

اجتناب کرده اند جمله مهم‌ترین مشکل‌های بهبود برندهای بی نظیر در ایران می‌توان به «عدم‌رقبا قیمت بین کالاهای دارای برند بی نظیر همراه خود کالاهای برند حال دسترس در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقدان تمایز قیمتی تکنیک‌‌‌‌‌‌دار» ردیابی کرد. «عدم‌صرفه مالی سفارش ساخت برخی اقلام برای خرده‌‌‌‌‌‌فروشان در قالب برندهای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند است نبودن تهیه آنها» مانع تولید دیگری است.

این پژوهش نماد می‌دهد، «بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان به بلعیدن برخی اجتناب کرده اند برندهای فروشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک‌نکردن بلعیدن‌کننده برای امتحان آنها {به دلیل} وجود شائبه با اشاره به سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت این محصولات که عمدتا نیز غذایی هستند» مشکل تولید دیگری بهبود برندهای بی نظیر است. مانع بعدی بهبود «عدم‌امکان تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی استاندارد کالا توسط بلعیدن‌‌‌‌‌‌کننده برای گرفتن کالاهای دارای برند بی نظیر در قیاس همراه خود کالاهای خیلی شبیه همراه خود برندهای شناخته‌شده» است.

در این بین اقبال بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان به کسب برندهای بی نظیر در فروشگاه‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌ای ایران چندان قابل‌ملاحظه نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همین است خرده‌‌‌‌‌‌فروشان هم تمایل چندانی به ساخت، سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه برندهای‌‌‌‌‌‌ بی نظیر در فروشگاه‌‌‌‌‌‌های شخصی ندارند. علاوه‌بر این، همراه خود ملاحظه به عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌‌های شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌‌‌‌‌‌انداز بی حال آن، امکان این سیستم‌‌‌‌‌‌ریزی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی خرده‌فروشان برای این موضوع میسر نیست.

مقدمه برندهای بی نظیر

تاریخچه مقدمه برندهای بی نظیر به قرن ۱۹ میلادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدتا به قاره اروپا خصوصا پادشاهی متحد بازمی‌گردد، با این حال در اوایل قرن بیستم، خرده‌‌‌‌‌‌فروشان آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادایی نیز به این بخش ورود کردند، به معنای واقعی کلمه هستند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه برندهای بی نظیر مدت‌ها است که به‌عنوان یکی اجتناب کرده اند راهبردهای جلب خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم‌گیری تا حد زیادی اجتناب کرده اند بازار اقلام مصرفی پرگردش توسط فروشگاه‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌ای برتر در این کره خاکی دنبال می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت آن رو به {افزایش است}. به‌طور عمومی، برندهای بی نظیر دسترس در بازار خرده‌فروشی اروپا اجتناب کرده اند جایگاه بهتری نسبت به تولید دیگری عوامل جهان برخوردارند. بازار برندهای بی نظیر در اروپا تاکنون شاهد ۴ موج انبساط {بوده است}.

در موج اول برندهای بی نظیر همراه خود محوریت رقبا برای معامله تعیین کنید گرفتند. برندهای بی نظیر ایران اکنون {در این} موج قرار دارند. موج دوم، انتخاب اقلام برندهای بی نظیر کت و شلوار همراه خود سلیقه مشتریان توسعه پیدا کرد، با این حال موج سوم که برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند ملت ها {در این} مرحله هستند، همراه خود تاکید بر برندسازی مقاوم، نوآوری در مخلوط کردن طیف گسترده ای از محصولات تهیه‌شده تحمل برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنگری در ساختار برند تحمیل شده است. موج چهارم که درحال‌حاضر اروپا {در این} مرحله قرار دارد به‌دنبال پاسخگویی به از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات درحال اصلاح بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان به‌ویژه در دوران کرونا همراه خود فرآیند‌های مترقی است.

پیشنهادهایی برای تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده‌فروشان

در شرایط کنونی براساس تحقیق سه پیشنهاد‌‌‌‌‌‌ برای تولیدکنندگان ایرانی موجود است. اولین پیشنهاد ورود تولیدکنندگان ملت به بازار برندهای بی نظیر است، از یکی اجتناب کرده اند پتانسیل‌‌‌‌‌‌های توسعه کسب‌وکار ساخت برندهای بی نظیر است. درضمن در دوران کرونا، برندهای بی نظیر اجتناب کرده اند افسون بیشتری برای بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان برخوردار هستند.

توصیه شده بعدی برقراری روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده‌مدت همراه خود خرده‌‌‌‌‌‌فروشان است. تولیدکنندگان محصولات برندهای بی نظیر باید روابط مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدتی همراه خود خرده‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌ها برقرار کنند. بهتر از راه برای برقراری این روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتفاع دوجانبه، تدوین تکنیک‌‌‌‌‌‌هایی برای غنی سازی گروه‌های کالایی تهیه‌شده در خرده‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌ها همراه خود برندهای بی نظیر است.

سومین توصیه شده همکاری همراه خود خرده‌فروشان برای افزایش برندهای بی نظیر آنهاست. تولیدکنندگان می‌توانند همراه خود حاضر پیشنهادهایی به مشتریان شخصی یعنی خرده‌‌‌‌‌‌فروشان برای افزایش برندهای بی نظیر آنها، به بهبود این برندها در بخش خرده‌‌‌‌‌‌فروشی کمک کنند. علاوه‌بر این، حاضر گزینه ها قابل‌ملاحظه در اتصال باکیفیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت، درهم آمدن است قیمت‌گذاری از واقعی است به‌نحوی‌که مشتریان متوجه شوند که قیمت‌های بهتر به‌معنای استاندارد بهتر است.

{در این} بین ۴ توصیه شده می‌توان به خرده‌فروشان داد؛ اولین توصیه شده «کانون اصلی بر خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری» است. پیشنهاد دوم «آسانسور بسترهای کسب تحت وب برای برندهای بی نظیر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد سوم «اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی درخصوص سود برندهای بی نظیر» است. درضمن خرده‌فروشان باید اجتناب کرده اند راه‌رفع‌‌‌‌‌‌های جدید افزایش افسون برندهای بی نظیر استفاده کنند.

در دوران شیوع کرونا، قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت مهم‌ترین معیار بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان در انواع کالا است، متعاقباً خرده‌‌‌‌‌‌فروشان باید در متعهد شدن راهبردهای تهیه کالا همراه خود برند بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همکاری شخصی همراه خود تولیدکنندگان، بر قیمت صحیح کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین ملاحظه به استاندارد صحیح ملاحظه داشته باشند به همان اندازه مشتریان، حتی در زمان پساکرونا برندهای بی نظیر آنها را برای گرفتن انواع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به آنها قابل اعتماد بمانند، در غیر این‌صورت خریدار بعد اجتناب کرده اند خاتمه کرونا به کسب برندهای همان قدیمی اصلاح رفتار خواهد داد.

بر همین ایده خرده‌‌‌‌‌‌فروشان باید در بهبود برندهای بی نظیر، همچنان به روندهای مصرفی که پیش اجتناب کرده اند همه‌‌‌‌‌‌گیری وجود داشت کانون اصلی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تحولات جدید در زمینه الگوهای بلعیدن در تأثیر شیوع کرونا را رصد کنند. به‌عنوان مثال، کنجکاوی بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان به استفاده اجتناب کرده اند محصولات طبیعی هر دو میان وعده‌‌‌‌‌‌های مفید اصلاح نکرده است.

{در این} میان برندهای سراسری همچنان به نوآوری {در این} گروه‌های کالایی به ورزش یکپارچه می‌دهند، با این حال به‌تذکر می‌رسد که این ملاحظه توسط برندهای بی نظیر در ایران مغفول مانده است. علاوه‌بر این، خرده‌‌‌‌‌‌فروشان باید از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایلات جدید بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان در دوران شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پساکرونا را نیز مدنظر داشته باشند به همان اندازه بتوانند اجتناب کرده اند جایگزین‌های تحمیل‌شده برای خلق سود تهاجمی استفاده کنند.

نکته تولید دیگری اینکه برندهای بی نظیر به‌طور همان قدیمی به‌صورت تحت وب به‌خوبی حاضر داده نمی‌‌‌‌‌‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوسته {در میان} سایر بخش‌های محتوای دیجیتال گم می‌شوند. خرده‌‌‌‌‌‌فروشان باید اجتناب کرده اند جایگزین نهفته در افزایش اقبال به خریدهای تحت وب در دوران همه‌‌‌‌‌‌گیری بهره ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه ویژه‌‌‌‌‌‌ای به آسانسور تهیه تحت وب برندهای بی نظیر شخصی داشته باشند.

خرده‌‌‌‌‌‌فروشان غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطرح ملت باید ضمانت حاصل کنند که حاضر برندهای بی نظیر در جست‌وجوهای دیجیتالی بهینه شده است، درضمن باید تهیه‌کنندگان برندهای بی نظیر بتوانند همراه خود حاضر مشوق‌های ترویجی اجتناب کرده اند برندهای بی نظیر به‌عنوان پیشنهادی برای متفاوت‌کردن کالاهای حال استفاده کنند.

در این بین باتوجه اینکه قیمت ادامه دارد هم سود بی نظیر برای گرفتن برندهای بی نظیر توسط بلعیدن‌‌‌‌‌‌کننده محسوب می‌شود، {در این} اتصال موضوع قیمت برای بلعیدن‌کنندگان باید به‌صورت جاذبه‌‌‌‌‌‌ای متمایز جلوه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده‌‌‌‌‌‌فروشان غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌ای دارای برند بی نظیر باید این برتری را به نحو مناسبی به مشتریان شخصی اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی کنند.

گام عکس {که باید} خرده‌فروشان برای جلب خریدار بردارند، استفاده اجتناب کرده اند راه‌رفع‌‌‌‌‌‌های جدید افزایش افسون برندهای بی نظیر است. {در این} زمینه، به‌طور مثال خرده‌‌‌‌‌‌فروشان می‌توانند همراه خود تجزیه و تحلیل انتخاب‌‌‌‌‌‌های قراردادن طیف گسترده ای از محصولات تقویت می کند در امتداد طرف محصولات برند بی نظیر، آنها را در قالب خوب بسته واحد تهیه کنند.

{در این} اتصال، تهیه محصولات غذایی همراه خود برند بی نظیر به در کنار انتخاب‌‌‌‌‌‌های صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتبط اجتناب کرده اند بین سبزیجات، پروتئین معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسر، می‌تواند خوب بسته غذایی انصافاً جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب برای مشتریان باشد. راهکار تولید دیگری جلب مشتریان برای تکرار کسب برندهای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان‌کردن محصولات جدید این برندها، حاضر کوپن‌‌‌‌‌‌ها برای دسته‌‌‌‌‌‌های کالایی مختلف تهیه‌شده همراه خود برندهای بی نظیر است.

گام عکس {که باید} خرده‌فروشان بردارند؛ ایجاد قابلیت‌‌‌‌‌‌های حال دسترس در بازار برندهای بی نظیر است، به معنای واقعی کلمه هستند تولیدکنندگان ملت نیز باید در همکاری تنگاتنگ همراه خود فروشگاه‌‌‌‌‌‌های خرده‌فروشی غول پیکر ملت، دسترسی این بخش را به‌عنوان یکی اجتناب کرده اند عملکرد‌‌‌‌‌‌های نوین ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن، مدنظر قرار دهند؛ به‌عبارت تولید دیگری، ساخت‌کنندگان ضمن برقراری روابط برد-برد همراه خود خرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشان باید همراه خود تدوین تکنیک‌‌‌‌‌‌هایی برای توسعه ساخت گروه‌های کالایی همراه خود برندهای بی نظیر، روابط بلندمدتی را همراه خود خرده‌‌‌‌‌‌فروشان تعیین کنید دهند.

{در این} اتصال، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر انتخاب‌‌‌‌‌‌های صحیح به خرده‌‌‌‌‌‌فروشان برای تهیه این محصولات در زمینه عملکرد‌‌‌‌‌‌های محصول، قیمت، بسته‌‌‌‌‌‌بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره می‌تواند مدنظر قرار گیرد، به معنای واقعی کلمه هستند هدف اجتناب کرده اند این اقدامات جلب‌تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد بلعیدن‌‌‌‌‌‌کنندگان برای گرفتن برندهای بی نظیر فروشگاهی است آن هر کدام ۲ طرف تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده‌‌‌‌‌‌کالا اجتناب کرده اند آن منتفع می‌شوند.

 

تأمین: دنیای اقتصاد