هشدار بانک مرکزی به بانک ها تعهد به پرداخت تسهیلات بدون کسب مجوز ممنوع است


و به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در بخشنامه ای به شبکه بانکی با اشاره به اقدامات مغایر با قوانین و مقررات پیشگیرانه اعلام شده از سوی برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک از شبکه بانکی درخواست می کند تا در خصوص هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات قانونی جدید یا مشارکت از طرقی مانند امضای تفاهم نامه، موافقت بانک مرکزی را اخذ کند.

متن این پست به شرح زیر است:

یکی از چالش ها و مشکلاتی که در سال های گذشته گریبانگیر نظام بانکی کشور بوده است، وظایف بسیاری را حتی در مقاطعی فراتر از توان و توان اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات تامین مالی تحمیل کرده است. بخش های مختلف اقتصادی به این ترتیب برخی از موسسات اعتباری در حال حاضر به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه ای همواره اعلام می کنند که توانایی پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلات اعلامی بانک مرکزی را ندارند. عملکرد شبکه بانکی دولتی در انجام تعهدات و وظایف گزارش شده نیز موید این است که تعداد زیادی از موسسات اعتباری عملکرد قابل قبولی در انجام وظایف خود نداشته اند.

همچنین بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف مهار رشد غیرعادی نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه موسسات اعتباری، سیاست تعدیل جدی برخی از ترازنامه های بانک ها و اعتبارات غیربانکی را در پیش گرفته است. موسسات در دستور کار هستند و بنابراین موسسات اعتباری نمی توانند بیش از بانک ها وام بگیرند. موقعیتی را تعیین می کند و ترازنامه خود را رشد می دهد.

این در حالی است که اخیراً مشاهده شده است که برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی علیرغم تمامی محدودیت های سرمایه، نقدینگی و ساختاری و همچنین نقض قوانین و مقررات پیشگیرانه گزارش شده به ویژه با وجود عدم انجام وظایف قانونی و نظارتی خود در زمینه اعطای تسهیلات، برخورد با بخش‌های مختلف اقتصادی عمدتاً از طریق روش‌هایی مانند امضای تفاهم‌نامه، پذیرش تعهد برای تخصیص منابع و حتی مشارکت قانونی جدید در پروژه‌های مختلف است. لذا لازم به ذکر است هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات قانونی جدید یا مشارکت از طرقی مانند انعقاد تفاهم نامه قبل از اخذ تاییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت آن خواهد بود. منجر به اقدامات نظارتی و نظارتی شود.

فراتر از هشدار بانک مرکزی به بانک ها؛ ممنوعیت الزام به پرداخت بدون مجوز اولین بار در پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اخبار بانک اخبار بانک پدیدار شد.