هادی اخلاق به عضویت هیات انتظامی بانکی درآمد


هادی اخلاق ویزتر، مدیرعامل بانک تیجارا با کسب اکثریت آراء اعضای هیات مدیره شبکه بانکی برای مدت دو سال به عنوان نماینده بانک ها در هیات انتظامی بانک ها انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مدیرعامل بانک تیجارا با کسب اکثریت آرا از بین اعضای هیات مدیره شبکه بانکی به عنوان نماینده بانک ها در هیات انتظامی بانک ها برای مدت دو سال انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون پول و بانک های کشور مصوب شورای پول و اعتبار، شورای انتظامی بانک ها همیشه با حضور نمایندگان دادستان کل کشور و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (به انتخاب هیئت مدیره) و یک نفر از اعضای هیات مدیره بانک در انتخابات اخیر هادی اخلاق فیضر مدیرعامل بانک تجارت با کسب اکثریت آراء اعضای هیئت مدیره شبکه بانک برای مدت دو سال به عنوان نماینده بانک در هیئت انتظامی بانک انتخاب شد.

منبع: بانک میلات

انتهای پیام/

لینک کوتاهلینک کپی شد!