نگاهی به نوسانات گروه رایانه و پرداخت در بورس


بررسی ها نشان می دهد که پرداخت ملت با رشد حدود ۴۴ درصدی و رایان همافزا با بازدهی ۲۹ درصدی، دو توکن و گروه پرداخت رایانه ای سودآور در بورس بودند. از سوی دیگر، نیوتپسی و همچنین تجارت الکترونیک پارسیان کیش (توپکیش) بیشترین پیشنهادات منفی را در این گروه به ثبت رساندند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، عملکرد یک ماهه گروه رایانه و پرداخت در بورس نشان می دهد که بازدهی این گروه حدود نیم درصد منفی است.

این در حالی است که بازده کلی بازار در این دوره مثبت حدود ۷.۵ درصد بود.

تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که پرداخت‌های ملت با نرخ رشد حدود ۴۴ درصد و رایان مفازا با ۲۹ درصد از سودآورترین توکن‌های گروه بوده‌اند.

از سوی دیگر تیم تازه وارد تپسی و تجارت الکترونیک پارسیان کیش (توپکیش) بیشترین عملکرد منفی را در این گروه به خود اختصاص دادند.

در این گروه خدمات اطلاعاتی و خدمات اطلاعاتی SEP بیشترین ارزش بازار را دارند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!