نقدینگی امسال به ۵۱۰۰ همات رسید


رئیس کل بانک مرکزی؛

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین آمار نقدینگی در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد نقدینگی در سه ماهه نخست امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته ۵.۶ درصد بوده و حجم نقدینگی به ۵.۶ درصد رسید. نقدینگی ۵۱۰۰ همات از ۴۸۳۲ همات بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علی صالح عبادی وی رشد نقدینگی را در نتیجه دو عامل مهم افزایش نرخ رشد پایه پولی خواند و افزود: رشد پایه پولی در پایان خرداد نسبت به اسفند سال گذشته ۶ درصد و آمار همچنین عوامل مؤثر بر افزایش نقدینگی را نشان می دهد، در همین دوره خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی منفی ۴.۱ درصد بوده که به خوبی کنترل شده و رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است. همچنین اوراق قرضه دولتی خریداری شده از بانک ها توسط بانک مرکزی. در گذشته ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که این رقم اکنون به ۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی بانک مرکزی در بازار اوراق فروخته است. و پول جمع کن

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به منظور کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین حقوق ماه های ابتدایی سال، مقرر شد به جای دریافت حقوق از بانک مرکزی منابع واریز شده به حساب های خزانه، حساب سپرده موسسات دولتی برای استفاده نزد بانک مرکزی و با تحقق تدریجی درآمد دولت، این منابع جایگزین می شود تا دولت به بانک مرکزی بدهکار نباشد، با این تصمیم بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی ۸۶ هزار میلیارد تومانی مواجه شد.

دکتر صالح عبادی ابراز امیدواری کرد: دولت در سال جاری با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و برگزاری جلسات منظم ماهانه و هفتگی، بدهکار نباشد. دولت. بانک مرکزی: رویه باید به موقع انجام شود و حجم فروش اوراق مطابق نیاز خزانه باشد.

وی از تشکیل کارگروه نقدینگی و پایه پولی در بانک مرکزی برای رصد آثار تصمیمات بر نقدینگی و پایه پولی خبر داد و افزود: بانک مرکزی با اقداماتی که انجام داده قصد دارد نقدینگی را کنترل کند اما تورم همچنان ادامه دارد. . همیشه تحت تاثیر عرضه، تقاضا و انتظارات است.

وی گفت: عمده تورم فعلی ناشی از سمت عرضه است به طوری که رشد قیمت های جهانی منجر به تورم بی سابقه در جهان شد به طوری که نرخ تورم در آمریکا به نرخ بی سابقه ۹ درصد رسید و در اروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل بهای تمام شده بود که در کشور ما نیز شاهد افزایش قیمت گندم، ذرت، دانه های روغنی و برخی ارقام بودیم و بخشی دیگر. از افزایش قیمت داخلی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

دکتر صالح عبادی گفت: بانک مرکزی تاکنون موفق شده تاثیر ضریب تقاضا را که عمدتا ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت بوده است، مهار کند در حالی که اکنون بانک مرکزی در حال محاسبه رقم ماهانه نقدینگی است. رشد و تورم بر اساس محاسبات دقیق و تمامی عوامل تاثیرگذار. انتقال این عوامل را رصد می کند و در نهایت عامل انتظارات تورمی، رسانه ها را در این بخش نقش مؤثری می داند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!