نرخ های جدید عوارض در بزرگراه های دولتی از امروز اجرا می شود


مدیرکل بهره برداری راهداری گفت: نرخ جدید عوارض بزرگراهی با میانگین ۲۵ درصد افزایش از امروز (پنجشنبه) در تمامی بزرگراه های کشور اعمال می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، عباس بیات سرمدی افزود: با هدف ایجاد مشوق برای کاربرانی که عوارض عبور خود را به موقع پرداخت می کنند، در صورتی که خودروهای عبوری تا هفت روز پس از عبور خود، عوارض را پرداخت نکنند، مشمول مشمولان می شوند. پرداخت هزینه ها برای هزینه ها بالا رفت

وی گفت: بر اساس جدول جدید قیمت، قطعه ۴ تهران شمال، نرخ افزایش ۲۹.۴ درصد و نرخ عوارض امسال ۱۴ هزار تومان، بزرگراه تهران قطعه ۱ شمال در روزهای عادی، نرخ افزایش ۳۵ درصد است. و نرخ عوارض امسال ۵۰ هزار تومان است

سرمدی ادامه داد: همچنین در تهران آزاده شمال لیگ دسته یک در روزهای تعطیل و تعطیلات، نرخ افزایش ۴۱.۹ درصد و نرخ کارمزد امسال ۷۰ هزار تومان است.

بر اساس این خبر، میانگین تعرفه امسال برای روزهای عادی ۳۰ هزار تومان و در روزهای آخر هفته و تعطیلات تونل البرز شرقی ۵۰ هزار تومان است، بنابراین قیمت بزرگراه تهران شمال ۱۸.۹ درصد افزایش یافت. ۹۴ هزار تومان در روزهای عادی و ۱۳۴ هزار تومان در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات محاسبه شد.

بیات سرمیدی افزود: بزرگراه همت – کرج ۳۵ درصد و نرخ عوارض امسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، بزرگراه کنارگذر جنوبی تهران ۳۴ هزار تومان، نرخ عوارض در بزرگراه زنجان – تبریز ۴۰ درصد و عوارضی است. نرخ مصوب امسال ۷ هزار تومان است.

به گفته مدیر کل بهره برداری از بزرگراه کاشان – اصفهان، نرخ افزایش ۱۰۱ درصد، نرخ امسال ۲۰ هزار تومان، کنارگذر غربی اصفهان، نرخ افزایش ۲۷.۵ درصد و نرخ از عوارض امسال ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، بزرگراه قزوین – رشت، میزان افزایش ۱۶.۷ درصد، نرخ عوارض سال جاری ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بزرگراه ساوا – سیلوشگان، میزان افزایش ۲۴.۴ درصد از نرخ سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

درصد تغییر قیمت های جدید در سایر بزرگراه ها

خرم آباد – پل اکسپرس زال نرخ افزایش ۲۶.۲ درصد نرخ سال جاری ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

آزادراه تهران – پردیس نرخ افزایش ۲۴.۴ درصد، نرخ کارمزد امسال ۷۵۰۰ تومان

بزرگراه پل دریاچه ارومیه نرخ افزایش ۱۹.۳ درصد عوارض سال جاری ۱۱۰۰۰ تومان

آزدرا باغشا – مشهد نرخ افزایش ۲۱.۶ درصد، نرخ کارمزد امسال ۷۵۰۰ تومان

بزرگراه کنارگذر شمال مشهد، نرخ افزایش ۳۸.۸ درصد، نرخ عوارض سال جاری ۸ هزار تومان است.

اهواز – بزرگراه بندر امام، نرخ افزایش ۲۷.۳ درصد، متوسط ​​درآمد سال جاری ۶ هزار تومان است.

آزدرا سفاح همدان میزان افزایش ۲۳.۶ درصد متوسط ​​درآمد سال جاری ۱۰ هزار تومان

آزادراه پل زال – اندیمشک نرخ افزایش ۳۳.۵ درصد نرخ کارمزد امسال ۱۰ هزار تومان

بزرگراه قم – گرمر نرخ افزایش ۲۷.۱ درصد، نرخ ترانزیت امسال ۲۳ هزار تومان است.

منبع: ارنا