موسسه مالی سراسری فهرست نمایندگی های قابل تغییر شخصی را در سال ۱۴۰۱ چاپ شده کرد


رویکرد موسسه مالی سراسری ایران به خروج اجتناب کرده اند چالش همراه خود واگذاری بخشی اجتناب کرده اند نمایندگی های متعلق به این موسسه مالی در سال ۱۴۰۱ آسانسور شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی موسسه مالی سراسری ایران، این موسسه مالی در سال جاری همراه خود هدف اجرای شدید تر چرخ دنده ۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ قوانین تعمیر سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع الگو خروج را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش امکانات رهن دادن همراه خود هدف اصلی بر ورزش های بانکی، اقدام به واگذاری سهام نمایندگی های زیرمجموعه شخصی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جدیت به این کار یکپارچه می دهد.

بر این ایده، طبق تجزیه و تحلیل های {انجام شده} در موسسه مالی سراسری ایران، ۲۵ شرکتی کدام ممکن است موسسه مالی سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تابعه تمام هر دو بخشی اجتناب کرده اند سهام آن را در اختیار دارند، در سال ۱۴۰۱ واگذار خواهند شد.

دکتر محمدرضا فرزین اخیراً همراه خود گفتن لزوم خروج موسسه مالی سراسری ایران اجتناب کرده اند این نمایندگی اظهار داشت: خروج اجتناب کرده اند چالش تکنیک آخرین موسسه مالی سراسری ایران است.

مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران معتقد است: پوشش این موسسه مالی نهادی نیست، با این حال تحمیل موسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگذاری آن به بخش شخصی انعطاف‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند است.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۵ نمایندگی کنار هم قرار دادن تغییر در سال جاری، تمام هر دو بخشی اجتناب کرده اند این نمایندگی ها هر دو مستقیماً در اختیار موسسه مالی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو متعلق به نمایندگی های رشد سراسری (فوتوسیم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه رشد سراسری (VBANK) هستند. ) اجتناب کرده اند زیرمجموعه های آن موسسه مالی سراسری ایران قرار دارد.

این واگذاری ها به نمایندگی های پذیرفته شده اجتناب کرده اند طریق بازار سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایندگی های غیر بورسی اجتناب کرده اند طریق مزایده انجام تبدیل می شود.

علاوه بر این نامزدها می توانند جهت کسب دانش اصولاً همراه خود اداره کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور نمایندگی ها کدام ممکن است در مکان موسسه مالی سراسری ایران به نشانی www.bmi.ir درج شده است، تصمیم حاصل نمایند. برقراری ارتباط.

فهرست نمایندگی ها

لینک مختصرلینک کپی شد!