موج استفاده بیت کوین در کانال ۳۸ هزار دلار


وضعیت بازار کریپتو در روزهای بلند مدت چگونه {خواهد بود}؟

بیت کوین همراه خود سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به کانال ۳۷ هزار دلار نماد اجتناب کرده اند افزایش فشار کالا شخصی دسترس در بازار دارد. اتریوم هم در این زمان در کانال ۲۷۰۰ دلار قیمت کاهش یافته تبدیل می شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بیت کوین در این زمان همراه خود افت حدود ۱.۵ درصدی، وارد کانال ۳۷۰۰۰ دلار شده با این حال باقی مانده است {در این} کانال تثبیت نشده است.

مشتریان طی ساعت های قبلی تعدادی از بار توانسته اند قیمت را به کانال ۳۸۰۰۰ دلار برسانند با این حال هر بار فروشنده ها شیوع شخصی را نماد داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت یک بار دیگر به زیر ۳۸۰۰۰ دلار رسیده است.

هم اکنون نیز بیت کوین در حدود قیمت ۳۷۹۵۰ دلار قیمت کاهش یافته تبدیل می شود.

خوب ارزش پیشنهادات بیت کوین طی در یک روز واحد روز قبل از این بیش اجتناب کرده اند ۲۶ میلیارد دلار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش بازار آن هم به ۷۲۲ میلیارد دلار رسیده است.

بازدهی هفتگی بیت کوین عقب کشیدن ۴.۵ سهم است.

در شرایطی کدام ممکن است الگو نزولی قیمت دسترس در بازار ارزهای دیجیتال باعث دلسردی فعالان این بازار شده، مدیرعامل نمایندگی توصیه پولی دیوره گروپ ادعا کرده به تذکر ۲ ملت تولید دیگری به همان اندازه نوک سال میلادی بیت کوین را شناخته شده به عنوان پول قانونی شخصی می پذیرند.

درصورتی کدام ممکن است پیش سوراخ بینی او مناسب اجتناب کرده اند آب درآید، خبر خوبی برای بیت کوین است.

افت ۶ درصدی اتریوم در یک واحد هفته

اتریوم در این زمان همراه خود افت حدود ۲ درصدی، در حدود قیمت ۲۷۷۰ دلار قیمت کاهش یافته تبدیل می شود. بازدهی هفتگی اتریوم عقب کشیدن ۶ سهم است.

در واقع اتریوم در افت در این زمان بازار به همان اندازه عدد ۲۷۲۹ دلار هم زیرین گذشت بود با این حال حالا بخشی اجتناب کرده اند آن افت را جبران کرده است.

خوب ارزش پیشنهادات اتریوم طی در یک روز واحد روز قبل از این بیش اجتناب کرده اند ۱۵ میلیارد دلار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش بازار آن هم ۳۳۳ میلیارد دلار است.

سقوط آلت کوین ها

آلت کوین ها در این زمان وضعیت جالبی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ترون کدام ممکن است ۵ سهم انبساط کرده، مابقی ارزهای حال همراه خود معامله مواجه شدند.

بیشترین افت درمورد به ApeCoin است کدام ممکن است سقوط ۲۴ درصدی در یک واحد روز داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش زیادی اجتناب کرده اند انبساط جدیدترین شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده است.

ApeCoin به همان اندازه روز قبل از این همراه خود انبساط ۴۴ درصدی بهتر از کار کردن هفتگی را داشت با این حال به سرعت همراه خود عالی سقوط از حداکثر مواجه شد.

فایل کوین هم در این زمان ۱۴ سهم سقوط کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی هفتگی آن به عقب کشیدن ۲۲ سهم رسیده است.

دسنترالند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فانتوم نیز تولید دیگری نمادهایی هستند کدام ممکن است در این زمان سقوط کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلو پیشنهادات، نماد دهنده افت ۱۱ درصدی قیمت آن ها در یک واحد روز است.

سند باکس، تورچین، تتا نتورک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونی سواپ هم همراه خود افت ۱۰ درصدی، سقوطی دیدنی داشته اند.

همراه خود وجود افت ۱.۵ درصدی بیت کوین، آلت کوین ها به طور هیجانی در جاری معامله هستند.

همین موضوع باعث شده دامیننس بیت کوین ۴ دهم سهم انبساط تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عدد ۴۲.۱۹ سهم برسد.

کاهش ۲.۶ درصدی خوب ارزش بازار

خوب ارزش بازار ارزهای دیجیتال همراه خود کاهش ۲.۶ درصدی به عدد ۱.۷۱ تریلیون دلار رسیده است.

خوب ارزش پیشنهادات هم ۹۰ میلیارد دلار در یک واحد در یک روز واحد روز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیادی نسبت به دیروز نداشته است.

پیشنهادات دیفای ۱۰ میلیارد دلار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷ میلیارد دلار هم استیبل کوین قیمت کاهش یافته شده است.