موجودی حساب جاری ایران ۳۲ میلیارد دلار است


پیش بینی صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲

صندوق بین المللی پول از افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و پیش بینی کرد که تراز حساب جاری ایران در سال جاری به ۳۲ میلیارد دلار برسد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، صندوق بین المللی پول در آخرین برآوردهای خود از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را بر اساس شاخص قدرت خرید در سال جاری حدود ۱۵۹۹ میلیارد دلار برآورد کرد.

این نهاد بین المللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری بر اساس شاخص قدرت خرید ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

در سال ۲۰۲۱ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص ۱۴۴۹ میلیارد دلار محاسبه شد. به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از ۱۷۰۸۲ دلار به ۱۸۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.

رشد ۵۳ درصدی درآمد دولت ایران

بر اساس این گزارش، درآمد دولت ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن رشد ۵۳ درصدی را تجربه خواهد کرد و به ۸۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

درآمد دولت ایران در سال قبل ۵۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. مخارج دولت ایران در سال ۲۰۲۲ رشد ۵۱ درصدی را تجربه خواهد کرد و از ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۴۸ میلیارد تومان در سال جاری خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول در بخشی دیگر از گزارش خود پیش بینی کرده است که تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۲۱ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۳۲ میلیارد دلار برسد.

این گزارش مجموع خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را ۲۸۵۲ هزار میلیارد تومان با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل برآورد کرده است.

جمعیت ایران در سال ۲۰۲۲ از مرز ۸۵ میلیون نفر خواهد گذشت

بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، صادرات ایران که در سال ۲۰۲۱ ۱۴.۴ درصد رشد داشته است، در سال ۲۰۲۲ رشد ۱۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد، اما پس از رشد ۲۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۱، واردات امسال تنها ۶ درصد افزایش خواهد یافت. ۵ درصد رشد خواهد کرد.

کل پس انداز ملی در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۲.۰۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که پیش بینی می شود در سال جاری به ۴۱.۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

این گزارش جمعیت ایران را در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی ۸۴ میلیون و ۸۴۰ هزار نفر برآورد می کند و پیش بینی می کند که جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۲۲ به ۸۵ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر برسد.