منصفانه هفته مروری: VectorBuilder برای عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری CDMO ژن درمانی در گوانگژو این سیستم ریزی می تنبل


یک دانشمند محقق با یک مهندس زیستی که روی رایانه شخصی با رابط کاربری نرم افزار تجزیه و تحلیل ویروس کار می کند.  دانشمندان در آزمایشگاه واکسن، دارو و آنتی بیوتیک تولید می کنند

gorodenkoff/iStock اجتناب کرده اند طریق Getty Images

پیشنهادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی

VectorBuilder، منصفانه CDMO مستقر در شیکاگو، گفتن کرده است کدام ممکن است قصد دارد منصفانه مجتمع تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی ۵۰۰ میلیون دلاری عرضه ژن در گوانگژو بسازد (به داستان مراجعه کنید). پس اجتناب کرده اند پایان دادن، این موقعیت یابی برای ادغام کردن ۳۰ سوئیت تولیدی طراحی شده {خواهد بود} برای مونتاژ لنتی ویروس، پلاسمیدها، RNA پیام رسان، ویروس مرتبط همراه خود آدنو، ردیابی ها سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از تولید دیگری ناقل های ویروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر ویروسی. VectorBuilder می گوید کدام ممکن است شرکت ها عرضه ژن درمانی را حاضر می دهد به همان اندازه بیوفارماها بتوانند غیر از بهبود ناقل های شخصی، روی نامزدهای شخصی کانون اصلی کنند. پردیس جدید گوانگژو، کدام ممکن است پایان دادن آن ۴ سال اندازه می کشد، بخشی اجتناب کرده اند منصفانه بهبود جهانی است.

Shanghai Ji Xing Pharma، دارنده مجوز در چین عظیم، در قراردادی ۱۱۰ میلیون دلاری، حق ۲ معامله با تخیل و پیش بینی در اطراف را اجتناب کرده اند Lenz Therapeutics مستقر در سن دیگو دارد. معامله با لنز بر اساس سیکلیدین است، منصفانه مولکول کودک آگونیست گیرنده استیل کولین کدام ممکن است باعث انقباض مردمک ها (میدریازیس) تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تأثیر خروجی سوزنی تحمیل می تنبل کدام ممکن است دید نزدیک را افزایش می بخشد. جی زینگ توسط RTW Investments در نیویورک حمایت می شد کدام ممکن است ۱۰ میلیون دلار در لنز کرد. جی زینگ ۱۵ میلیون دلار در مرحله یک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۹۵ میلیون دلار در مرحله به اضافه حق امتیاز صنوبر خواهد کرد. لنز قصد دارد در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ آزمایشات فاز سوم ۲ معامله با پیرچشمی را در آمریکا تحریک کردن تنبل.

AnPac ​​Bio-Medical، منصفانه نمایندگی مستقر در شانگهای-فیلادلفیا همراه خود کانون اصلی بر پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی زودهنگام بیشتر سرطان ها، ۱۵ میلیون دلار اجتناب کرده اند فناوری Hunan Weitou مخلوط آوری کرده است. ویتو طی ۳۰ ماه بلند مدت ۵ صنوبر ۳ میلیون دلاری برای هر کدام انجام خواهد داد. AnPac ​​Bio چندین آزمایش غربالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی بیشتر سرطان ها، اجتناب کرده اند جمله ارزیابی برتری بیشتر سرطان ها (CDA) را حاضر می دهد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری CDA این نمایندگی، تعیین مقدار بیومارکرهای فعلی را همراه خود ارزیابی خواص بیوفیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین های سلولی مخلوط کردن می تنبل به همان اندازه سیگنال های اولین بیماری های انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها را حاضر دهد.

آزمایشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاییدیه ها

نمایندگی بایر آلمان (XE: BAYN) تایید چین را اجتناب کرده اند Vitrakvi™ (larotrectinib)، منصفانه داروی از واقعی برای مبتلایان بزرگ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان تحت تأثیر تومورهای قوی باکلاس کدام ممکن است شامل مخلوط کردن ژنی لیگاند گیرنده تیروزین (NTRK) است، گفتن کرده است. Larotrectinib منصفانه مهارکننده فوق العاده انتخابی گروه I TRK است. در آزمایشات پزشکی آرم داده شده است کدام ممکن است Larotrectinib در بیش اجتناب کرده اند ۲۰ تومور قوی مختلف اجتناب کرده اند جمله بیشتر سرطان ها ریه، تیروئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولورکتال کارآمد است. علاوه بر این در بیشتر سرطان ها غدد بزاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارکوم احساس ناخوشایند کارآمد است. به مشاوره بایر، ویتراکوی اولین معامله با در چین است کدام ممکن است آرم می دهد تومور پیش آگهی داده نشده است.

BeiGene پکن (BGNE؛ HK: 06160؛ SHA: 688235) گزارش می دهد کدام ممکن است چین تخلیه آنتی بادی PD-1 را شناخته شده به عنوان جاده دوم معامله با برای بیشتر سرطان ها سلول سنگفرشی مری، کدام ممکن است هشتمین تاییدیه زبان چینی tislelizumab است، تایید کرده است (به داستان مراجعه کنید). در اوایل سال ۲۰۲۱، BeiGene حقوق جهانی tislelizumab (چین سابق) را در قراردادی ۲.۲ میلیارد دلاری به Novartis اعطا کرد. Tislelizumab برای کاهش پیوستن به FcγR در ماکروفاژها طراحی شده است. در تحقیق پیش پزشکی، این ارجاع به سرزنده کردن کشتن سلول های T کارآمد، ورزش ضد توموری آنتی بادی های PD-1 را کاهش می دهد.

BeiGene گفتن کرد کدام ممکن است مهارکننده BTK به طور گسترده نرخ پاسخ بهتری نسبت به ایبروتینیب در آزمایش لوسمی فاز III آرم داد. BeiGene ذکر شد کدام ممکن است Brukinsa ORR 80.4% در برابر این ۷۲.۹% برای ibrutinib ساخت کرد. فاصله ALPINE 652 فرد مبتلا را کدام ممکن است به مدت ۲۴.۲ ماه در یک واحد کارآزمایی تعدادی از جانبه خرس تذکر قرار گرفتند، گزارش عنوان کرد. مطالعه بعدی داده های ALPINE، ارزیابی قطعی بقای با بیرون پیشرفت {خواهد بود}. بروکینزا قبلاً برای ۳ سیگنال در آمریکا تأیید شده است: لنفوم سلول گوشته، گلوبولینمی دنستروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنفوم ناحیه محیط ای.

Shanghai AffaMed را انتخاب کنید و انتخاب کنید VistaGen (VTGN)، منصفانه نمایندگی در سانفرانسیسکو جنوبی، منصفانه IND برای آزمایش زبان چینی فاز ۳ معامله با مختلط برای بزرگسالان تحت تأثیر اختلال اضطراب اجتماعی از حداکثر (SAD) حاضر کرده اند (به داستان مراجعه کنید). PH94B منصفانه اسپری سوراخ بینی با بیرون بو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری الاثر (ربع ساعت) همراه خود مکانیسم تأثیر جدید است. PALISADE Global برای تعیین مقدار اثربخشی، امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل پذیری PH94B VistaGen در چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازارهای خارج اجتناب کرده اند آمریکا طراحی شده است. این ۲ نمایندگی قصد دارند فاز سوم آزمایشی را به کانادا، مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی توسعه دهند.

InventisBio اجتناب کرده اند شانگهای داده های اولین امیدوارکننده اجتناب کرده اند ۲ کارآزمایی منصفانه مهارکننده خوراکی KRAS G12C، D-1553 را گزارش کرده است. در یک واحد کارآزمایی بین‌المللی فاز اول در مبتلایان تحت تأثیر تومورهای قوی باکلاس هر دو متاستاتیک کدام ممکن است دارای جهش KRAS G12C هستند، D-1553 نرخ پاسخ عینی ۱۹٪ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ مدیریت بیماری ۸۶٪ را تحمیل کرد. در یک واحد بررسی بهتر روی ۵۹ فرد مبتلا، D-1553 به ORR 40٪ را انتخاب کنید و انتخاب کنید DCR 90٪ در بین مبتلایان NSCLC همراه خود جهش KRAS G12C انگشت کشف شد. در سال ۲۰۲۰، InventisBio 147 میلیون دلار بودجه سری D خرس مدیریت GL Ventures، یکی اجتناب کرده اند نمایندگی‌های تابعه Hillhouse، پایان دادن کرد.

Shanghai Junshi Bio (HK: 1877؛ SHA: 688180) در آمریکا برای toripalimab، منصفانه مهارکننده PD-1، برای معامله با بیشتر سرطان ها ریه سلول کودک، عنوان دارویی یتیم بدست آمده کرده است. ایمونوتراپی ها به طور قابل توجهی در SCLC کارآمد نبوده اند از این بیماری خاص کم PD-L1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح زیرین تأثیر می گذارد تومور به سلول های امنیت دارد. Junshi معتقد است toripalimab در بیشتر سرطان ها های PD-1 کم کارآمد است. Toripalimab در کارآزمایی فاز III آمریکا شناخته شده به عنوان معامله با جاده اول برای SCLC در ابعاد عظیم. در سال ۲۰۲۱، Junshi برای حقوق toripalimab همراه خود Coherus BioSciences اجتناب کرده اند Redwood City، CA در یک واحد توافقنامه ۱.۱ میلیارد دلاری بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادا مشارکت کرد.

Suzhou CSstone Pharma (HK:2616) داده های پزشکی را با اشاره به منصفانه مولکول سه گانه بیشتر مبتنی بر آنتی بادی چاپ شده کرده است کدام ممکن است PD-L1، ۴-۱BB را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلبومین سرم انسانی را هدف مکان ها. این مولکول، CS2006/NM21-1480، شناخته شده به عنوان منصفانه عصر بعدی ایمونوتراپی همراه خود تنوع گسترده به سمت ایمونوتراپی بیشتر سرطان ها PD-1/PD-L1 توضیح دادن شد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان ستون فقرات جدید معامله با های مختلط خاص تومور حرکت خواهد کرد. همراه خود هدف توصیه گیرنده تحریک‌کننده امنیت ۴-۱BB، پیش بینی می‌رود کدام ممکن است مولکول تنها پس اجتناب کرده اند پیوستن به PD-L1 در درجه سلول‌های تومور، سلول‌های T را متصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده تنبل. CStone فاز منصفانه آزمایش نامزدها را در آمریکا، تایوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین تحریک کردن کرده است.

پست بی نظیر

نظر ویراستار: چکیده گلوله ای این متن همراه خود خواستار ویرایشگرهای آلفا محدوده شد.