منابع انسانی سرمایه اصلی شرکت است


سیدمحمدناصر مبارکی، عضو هیئت مدیره شرکت بیمه ایران در همایش مدیران در یزد اظهار داشت: نیروی انسانی سرمایه اولیه شرکت است که باید با تمام توان به آن توجه شود.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین، مبارکی پیشکسوتان بیمه ایران را پشتوانه و اعتبار این شرکت دانست و افزود: اگر می خواهیم شرکت بیمه ایران در جایگاه واقعی خود قرار گیرد باید سند راهبردی را با جدیت دنبال کنیم. پروژه های بزرگ و مدیریت ریسک و شرکت بیمه ایران آن را به بهترین شکل ممکن به نسل آینده منتقل کند.
وی تاکید کرد: باید با نگاه واقع بینانه به تحولات جهانی ناشی از کرونا شرایط اقتصادی و تحول دیجیتال را بپذیریم و برنامه های خود را در این شرایط اجرایی کنیم.