معرفی پلتفرم استارت آپی در شبکه شاد


آموزش و پرورش باید محور فعالیت های توسعه ای کشور باشد و شبکه شاد محلی برای معرفی استارتاپ ها.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وزیر آموزش و پرورش با بیان مطلب فوق گفت: نظام آموزشی ما در طول زمان مورد هجمه های مختلفی قرار گرفته است که اکثراً از سوی افراد بی اعتقاد به آموزش همگانی بوده است که اکنون آثار آن قابل مشاهده است. توسط این افراد در بدنه آموزش و پرورش این افراد سعی در انکار بُعد حاکمیتی در آموزش و پرورش دارند.

یوسف نوری بابیان اینکه زمینه برای آموزش فناورانه وجود دارد، اما لازمه این امر تقویت بعد حکمرانی در آموزش و پرورش است، گفت: با نهضت آموزش و پرورش، توسعه و پیشرفت ایجاد می شود تا کانون فعالیت های توسعه ای در کشور، آموزش و مراقبت

وی با بیان اینکه باید زمینه ابتکار، ظهور و کشف استعدادهای دانش آموزان مشخص شود، گفت: بهترین محتوا برای دانش آموزان ساده ترین مطالب است، بنابراین بهترین محتوا برای دانش آموزان باید با استفاده از تحقیق و ارتباط بین افراد مختلف تهیه و ارائه شود. علوم. وی با تاکید بر استفاده از الگوهای یادگیری ترکیبی ادامه داد: دوره های تربیت معلم باید ارائه شود و جذابیت این دوره ها به حدی باشد که معلمان از دوره ها استقبال کنند. در حوزه فناوری، معلمان باید در سطح ملی آموزش ببینند و با استفاده از شبکه ها در سطح منطقه توزیع شوند و این معلمان باید معلمان را در سطح منطقه تربیت کنند و روش شبکه سازی به حداقل ممکن برسد. نوری با تایید صدور گواهینامه های معتبر برای آموزش ضمن خدمت، گفت: تربیت مربیان متخصص در حوزه فناوری و معرفی دستاوردهای آموزشی در این زمینه با استفاده از توانمندی های نمایشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز آموزشی ضروری است. و در پایان گفت: قاعده حاکم بر آموزش در آموزش فناورانه مهم ترین قاعده ای است که در آموزش و پرورش داریم، البته نتایج فعالیت های این اردو به صورت نرم افزاری است و تعیین میزان آن زمان بر است. نتایج این فعالیت‌ها.» توسعه حداکثری پوشش آموزشی و رفع نواقص در ارائه خدمات پایه به مدارس با رویکرد فناوری محور از جمله راهکارهای سازمان مدیریت آموزش و پرورش در آموزش فناوری است.

منبع: اقتصاد جهانی

لینک کوتاهلینک کپی شد!