معرفی بیمه آرمان معاون فنی بیمه


به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین، جلسه معارفه سرپرست معاونت فنی بیمه افراد با حضور دکتر مجید گلی بور مدیرعامل، دکتر داود الماسی از اعضای هیئت مدیره برگزار شد. مدیران و جمعی از معاونان. مدیران دوشنبه ۲۰ خرداد.

در این دیدار دکتر مجید گلیبور برای مسعود همتی سرپرست جدید نمایندگی فنی بیمه اشخاص آرزوی موفقیت کرد.