معاون برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی در بازدید از بیمه دی: افزایش ضریب نفوذ بیمه با توسعه و تعالی سرمایه انسانی امکان پذیر است.


و به گزارش پایگاه خبری در اینترنت به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر علی فنادی النائینی معاون برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی انصافاً بر نقش و جایگاه تاکید کرد. اهمیت و در این جلسه سرمایه انسانی توانمند را بیان کرد و گفت: خوشبختانه امروز برای بیمه در این زمینه فعالیت کردم به عنوان یک شرکت دانش بنیان نیروی جوان و با تجربه را جذب کرده است.
عضو شورای بیمه مرکزی اضافه کرد: یکی از معیارهایی که می تواند سازمان ها را در بهبود مستمر یاری دهد استاندارد سرمایه گذاری در نیروی انسانی است.
وی خاطرنشان کرد: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه، صنعت بیمه باید برای جذب نیروی کار واجد شرایط و ماهر و ارائه علم روز به آنها سرمایه گذاری کند.
دکتر فنادی النوعینی با اشاره به راه اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه برای اولین بار گفت: خوشبختانه این مرکز مورد توجه بسیاری از مدیران عامل شرکت های بیمه قرار گرفته است و این نشان دهنده تمایل صنعت بیمه برای ورود به عرصه های جدید است. شرکت های بیمه. بیمه، این مرکز می‌تواند ایده‌های جدیدی را توسعه دهد و جدید را وارد صنعت بیمه کند.
وی بیان کرد: صنعت بیمه با ورود شرکت های جدید باید هوشمندانه عمل کند و بیمه ای متناسب با نیاز خود ارائه کند.
معاون برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی حضور معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار در چارت سازمانی روز بیمه را نشان از آمادگی این شرکت برای همزمانی با تحولات جامعه دانست و گفت:
همه شرکت های بیمه باید واحد توسعه کسب و کار و تعالی نهادی ایجاد کنند.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود بر نقش مهم شبکه فروش در پایداری شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: توانمندسازی شبکه فروش یکی از مولفه های موفقیت شرکت های بیمه است و شرکت های بیمه کلاس های آموزشی مدونی از جمله تعریف می کنند. مسائل فنی روز مانند بیمه، مدیریت ریسک، بازاریابی و روانشناسی و … شبکه فروش را به نقش اصلی خود که مشاور بیمه است هدایت کند.
در این دیدار محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیما روز و با ابراز خرسندی از دیدارهای دوستانه مقام ناظر با شرکت های بیمه، تداوم این جلسات را به نفع صنعت بیمه دانست و گفت: این جلسات دستاوردهای بیشتری دارد. تعامل نزدیک بین شرکت های بیمه و مرجع نظارتی و در نهایت دسترسی به ادبیات رایج در صنعت بیمه.
کشاورز در بخشی دیگر از سخنان خود به تشریفات بیمه روزانه به ویژه خدمات رسانی به ایثارگران نیز اشاره کرد.
گفتنی است، مدیران و مشاوران معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی، عضو هیات مدیره و سرپرست معاونت برنامه ریزی و تحول کسب و کار و مدیرعامل مشاور و مدیر سرمایه گذاری و امور سهام بیمه دای در این جلسه حضور داشت.