مشکل های تیمچه در بخش کالا اینترنت/ ماجرای نارضایتی مشتریان اجتناب کرده اند این پلتفرم چیست؟


فروشگاه اینترنتی تیمچه قرار بود کدام ممکن است همراه خود حمایت لِندو افراد را اصولاً همراه خود لندتک (اعتباردهی) شناخته شده تنبل. با این حال به تذکر ورزش تیمچه در تعدادی از وقت فعلی همراه خود مشکلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواشی متعدد مربوط به تاخیر در کشتی کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مواجه شده‌است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پلتفرم تیمچه شناخته شده به عنوان خوب فروشگاه اینترنت ورزش می‌تنبل. با این حال به تذکر ورزش تیمچه در تعدادی از وقت فعلی همراه خود مشکلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواشی متعدد مربوط به تاخیر در کشتی کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مواجه شده‌است.

فروشگاه اینترنتی تیمچه قرار بود کدام ممکن است همراه خود حمایت لِندو افراد را اصولاً همراه خود لندتک (اعتباردهی) شناخته شده تنبل. لندو، استارتاپی در بخش کسب اقساطی، فروشگاه اینترنتی تیمچه را راه‌اندازی کرد به همان اندازه مشتریان اجتناب کرده اند مزایای کسب قسطی همراه خود رهن‌های اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش بهره‌مند شوند. هرچند به تذکر می‌رسد کدام ممکن است این می تواند یک اندیشه خوشایند است، با این حال استارتاپ‌های این بخش به همان اندازه موفقیت مناسب، راه زیادی را در پیش دارند.

انگیزه کاربرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کار کردن تیمچه غمگین‌اند اینجا است کدام ممکن است کالا اجتناب کرده اند سوی فروشنده تامین نمی‌شود.هر دو سفارش لغو شده هر دو حتی بالا رسید قسط اول رهن هم فرا رسیده‌است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ را صنوبر کرده‌اند. با این حال باقی مانده است کالای خریداری شده را اکتسابی نکرده‌اند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نیز فروشندگانی کدام ممکن است همراه خود این فروشگاه اینترنتی همکاری می‌کنند هم اجتناب کرده اند کار کردن این نمایندگی غمگین‌اند. چرا کدام ممکن است طبق اظهارات یکی اجتناب کرده اند آن‌ها به رسانه اتصال، این فروشگاه مدتی است کدام ممکن است همراه خود فروشندگان شخصی تسویه نمی‌تنبل.

براساس گزارش‌های به کف دست آمده، تصویر اعتقاد دیجیتال هر دو شبیه به اینماد فروشگاه تیمچه نیز {به دلیل} کمیت نارضایتی‌ها اجتناب کرده اند تیمچه افتادگی شد. حتی بازخورد مشتریان در شبکه موقعیت یابی این فروشگاه هم به خوبی کمیت بالای شکایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی را نماد می‌دهد.

تیمچه چه پاسخی داد؟

همراه خود به وجود برخورد این مساله برای تیمچه، بیشتر اوقات اجزا پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی مدیرعامل تیمچه در وب‌های اجتماعی، بابت مشکلات پیش آمده عذرخواهی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلایلی را برای مشتریان شخصی دلیل دادند.

مدیرعامل تیمچه {در این} باره اظهار داشت: آنچه طی هفته‌های قبلی در رسانه‌ها چاپ شده شد، گزارش سالانه مجموعه لندو بود کدام ممکن است خالص است به خاطر پیشگام بودن لندو در جهان لندتک این گزارش پیشنهادات رسانه‌ای خیلی خوبی داشته باشد. انبساط شش برابری نسبت به سال در گذشته، ۷۰۰ میلیارد تومان تقاضا رهن در یک واحد ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ نکول نیم درصدی دستاوردهای بزرگی بودند.

برخی اشخاص حقیقی این گزارش را در نظر گرفتن نمایندگی‌ خواهرخوانده لندو نوشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایراداتی به نحوه کار کردن آن داشتند، در حالی کدام ممکن است این ۲ نمایندگی اجتناب کرده اند لحاظ قانونی بی طرفانه اجتناب کرده اند یکدیگر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دنیای حرفه‌ای، برندهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوب خاستگاه برآمده باشند، بی طرفانه اجتناب کرده اند یکدیگر تعیین مقدار می‌شوند.

صورت مساله را نباید پاک کرد، قطعا مشکلات وجود دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آن‌ها را پذیرفت. بابت تمام نقطه ضعف هایی کدام ممکن است در سال اول ورزش تیمچه وجود داشت، اجتناب کرده اند همه مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران تجاری عذرخواهی میکنم.

بعد از همه هر برندی در مسیر درست حرکت کنید کارآفرینی همراه خود مشکلات نامطلوب‌ای مواجه می‌شود کدام ممکن است خوب کارآفرین سعی می‌تنبل همراه خود حضور، امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همفکری آن‌ها را برطرف تنبل. من می خواهم خوب کارآفرینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت حضور دارم به همان اندازه مشکلات حال را به کمک خدمه خوبی کدام ممکن است داریم برطرف کنیم.

در یک واحد سال اولی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ورزش تیمچه میگذره تعداد زیادی هزار کالا را با بیرون ضرر عرضه مشتریان شخصی داده‌است. به طور معمولی فروشندگان نزدیک به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، کالا تیمچه سریع اجتناب کرده اند مرز هزار میلیارد تومان حرکت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ نفر اشتغال زایی تحمیل شده‌است.

امیر حق رنجبر، مدیرعامل تیمچه ضمن عذرخواهی بابت این موضوع گفتن کرد به‌زودی کالا تیمچه اجتناب کرده اند مرز هزار میلیارد تومان حرکت می‌تنبل. رنجبر اظهار داشت ما در آستانه امضای قرارداد مهمی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرهای خوبی در راه است.

ماجرا اجتناب کرده اند این پیش فرض کدام ممکن است به دلایلی، تیمچه‌ای کدام ممکن است در تحریک کردن راه است فعلا نتوانست کدام ممکن است رابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید واسط خوبی بین تامین‌کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن‌کنندگان باشد. به همین دلیل باید دید این فروشگاه اینترنتی برای بقای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت‌های اجتناب کرده اند کف دست گذشت، چه اقداماتی انجام می‌دهد.

 

تأمین: خرید و فروش نیوز