مشکلات ناشی از موقعیت پروتزهای بزرگ چیست؟ زندگی ایده آل به روش لیپوماتیک | کویتوس


در جراحی پروتز سینه ، قاعده ای که باید در رابطه با حجم و وزن هر پروتز مورد توجه قرار گیرد این است که هرچه اندازه پروتز بزرگتر باشد ، شانس کمتری برای نتایج بلند مدت آن وجود دارد. در واقع ، با گذشت زمان ، نیروی جاذبه سینه سنگین (حاوی پروتز) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما در زمانی که حجم پروتز از اندازه معینی بیشتر باشد ، در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ می دهد. هرچه حجم پروتز بیشتر باشد ، احتمال لمس پروتز توسط پوست به دلیل آزاد شدن بیشتر سطح برای دریافت پروتز و آتروفی اجتناب ناپذیر بافت نرم پروتز است.

دیدگاهتان را بنویسید