مرکز تماس دیجیتال اولویت اصلی روابط عمومی است


مدیر روابط عمومی این بانک در راستای برقراری ارتباط دو سویه مشتریان و کارکنان با حوزه مدیریتی بانک ایران زمین از مرکز تماس این بانک بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ در این نشست که با حضور سید محمد حسین استاد، مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، علیرضا کریمی، مدیر عامل شرکت پدیسار انفورماتیک و مدیر مرکز تماس بانک ایران زمین، برگزار شد، رزیتا علایی مدیرعامل روابط با بانک ایران مشتریان بانک ایران زمین و مجید بهرامی مدیر مرکز تماس. ضمن بررسی عملکرد این مرکز در سه ماهه اول سال از واحد ارتباط با مشتریان بازدید کردند.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین در این جلسه مرکز تماس این بانک را واحدی با قابلیت های فراوان و مکانی حساس توصیف کرد و گفت: نحوه برخورد کارشناسان با مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این مرکز یک صدا است. که بانک باید باشد و رفتار ما با مشتریان به گونه ای خاص در خور شأن مشتریان است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کارشناسان مرکز شکایات مشتریان را در اسرع وقت پیگیری می کنند، افزود: یکی از اولویت های اصلی اداره روابط عمومی در سال جاری راه اندازی مرکز تماس دیجیتال است تا مشتریان بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را در این زمینه کسب کنند. سایت. کارشناسان این مرکز در هر زمان و مکان از طریق شبکه های اجتماعی خدمات بانک املاک ایران را دریافت و استفاده می کنند.