مدیرعامل بیمه آسماری بر لزوم ارتقای سطح تحصیلات در صنعت بیمه تاکید می کند


به گزارش پایگاه خبری اینترنتی به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، لطف الله نکوی با بیان اینکه آموزش سازمانی یکی از موثرترین فعالیت ها و مهمترین راهکارها در شکل گیری و افزایش مهارت های سازمانی است، گفت: کارکنان شرکت بیمه کارکنان آموزش بیشتری دیده اند، کمتر اشتباه می کنند و ضررهای جبران ناپذیری به بار می آورند، اما متاسفانه در سال های اخیر ارزش کمتری داشته است.

وی توجه ویژه به آموزش را دلیل افزایش سطح بهره وری نیروها عنوان کرد و با تاکید بر اینکه چنین فرآیندی می تواند کارایی و اثربخشی کارکنان را افزایش دهد، ادامه داد: شرکت های معتبر بیمه خارجی مدیران خود را با توجه به تجربه و تجربه عملی خود استخدام می کنند و آنها را به کار می گیرند. دانشی را که دارند ترتیب دهند.

مدیرعامل شرکت بیمه آسماری با اشاره به اینکه در گذشته دوره های آموزشی برای کارکنان صنعت بیمه در قالب سمینارها و کارگاه های آموزشی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور برگزار می شد، تصریح کرد: این دوره ها دیگر برگزار نمی شود. وی با ابراز تأسف خاطرنشان کرد: حتی برنامه های آموزشی درون سازمانی نیز متوقف شده است که با توجه به اهمیت این موضوع باید فکری شود.

نیکویی افزود: اگر در شرایط کنونی استفاده از خدمات آموزشی شرکت های بیمه خارجی امکان پذیر یا سخت نباشد، افرادی در صنعت بیمه هستند که تخصص، دانش و تجربه لازم را در زمینه های مختلف بیمه ای دارند و می توان از آنها برای به نفع ذینفعان

نیکویی خدمات یک شرکت بیمه را زمانی ارزشمند دانست که توسط متخصصان، همکاران و بازرگانان ارائه شود و ادامه داد: به یقین می توان گفت کمبود نیروی متخصص در شرکت های بیمه باعث می شود که خدمات به صورت نامناسب و نامناسب ارائه شود. شخص سطح استاندارد و این موضوع زیان های جبران ناپذیری به صنعت وارد می کند.

مدیرعامل شرکت بیمه آسماری همچنین به آموزش و ارتقای فعالیت های مورد نیاز برای انطباق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و فضای لازم پرداخت و گفت: توسعه، پیشرفت و فناوری ابزارهایی هستند که نیاز به آموزش را چندین برابر کرده اند، بنابراین آموزش یکی از راه های.. اصول و منطق هدایت کننده تلاش و اراده نیروی انسانی در سازمان است که باعث به کارگیری استعدادهای نهفته و احساس انعطاف فکری لازم می شود.