مدیرعامل بانک «د» در دیدار با نمایندگان سازمان بازرسی در وزارت کشور


مدیرعامل بانک دی در دیدار با نمایندگان سازمان بازرسی وزارت کشور، در جریان سیاست های فرهنگی بانک دی برای ترویج فرهنگ عفاف و پاکدامنی و پاسداشت ارزش های شهدا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ علیرضا گیتاسی مدیرعامل بانک در دیدار با علیرضا جانه رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مومونم عضو سازمان بازرسی وزارت کشور که با هدف تبیین طرح جامع برگزار شد. برای عفاف و حجاب و بانک. د- ارزیابی برنامه های حوزه عفاف و حجاب با تشریح اقدامات بانک در حوزه فرهنگی به ویژه در حوزه عفاف و حجاب گفت: در دوره مدیریت جدید اقدامات مختلفی در حوزه فرهنگی و مذهبی برنامه ریزی شد. از طریق تشکیل شورای سیاستگذاری فرهنگی زیر نظر رئیس هیئت مدیره و انعقاد جلسات ادواری.
وی افزود: اجرای منشور اخلاق حرفه ای بانک، فعالیت های مختلف عقیدتی، فرهنگی و مذهبی در پایگاه مقاومت بسیج بانک، برنامه های متنوع آموزشی در حوزه خانواده، تولید محتوای آموزشی در حوزه اخلاق با عنوان اخلاق فیروزه ای. “. حرکت به سمت مستندسازی فرهنگ مردم بومی در سازمان یکی از مهمترین اقدامات بانک در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.
وی جایگزینی مدیران جوان بانک دی و حوزه آنها را گامی قدرتمند در نهادینه سازی فرهنگ بومی دی دانست و تعریف کرد: با انتخاب مدیران جوان برای تصدی پست های کلیدی بانک و همچنین سوق دادن مدیریت بانک به سمت و سویی. جوانان، اجازه دهید با ایجاد پایه‌های شکل‌دهی فرهنگ سازمانی خود، شروع کنیم.»
وی افزود: با تبدیل مرکز آموزشی بانک دی به مرکز فعال، یکی از اهداف فرهنگ سازی در بانک که تربیت نیروهای متعهد به ارزش ها و متخصص در بانکداری است محقق شد.
الغیطاسی با اشاره به جامعه هدف بانک دی گفت: بانک دی متعلق به جامعه معزز ایثار است که علاوه بر ارائه خدمات موثر به این قشر عزیز و مظاهر احترام رفتاری و حرفه ای به فرهنگ خودی. ایثار و شهادت در ستاد و در همه شعب است.
در ادامه این جلسه علی رضا جانیا رئیس سازمان بازرسی وزارت کشور به تشریح طرح هدایت عفاف و حجاب در سازمان ها پرداخت و گفت: بر اساس مفاد بند ۲ ماده ۶ مصوبه شورای عالی کشور. ۸۲۰. انقلاب فرهنگی رهبری عفاف و حجاب در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای بررسی شرایط بیرونی و درونی ارگان ها و سازمان ها در حوزه عفاف و حجاب به بازرسی مرجع وزارت کشور محول شد.
وی با تمجید از فعالیت های فرهنگی بانک دی، افزود: مدیران ارشد هر سازمانی باید در رعایت مسائل اخلاقی و دینی سرآمد باشند و الگوی کارکنان باشند و زمینه رشد نیروهای متعهد را فراهم کنند.
یکی از اعضای هیات بازرسی وزارت کشور بانک «د» را یک بانک ارزشی دانست و گفت: با توجه به جامعه هدف بانک دی که خانواده شهدا و ایثارگران هستند، مسائل فرهنگی در این بانک باید الزامی باشد. مدیران ارشد بانک باید به «الگوی استاندارد بانکداری اسلامی در نظام بانکی» تبدیل شوند.