مجلس نمایندگان بر موانع پیش روی اقتصاد پویا غلبه می کند


زارع، عضو کمیسیون بودجه مجلس: طرح تامین مالی آبشاری موانع اقتصاد پویا را برطرف می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از آمادگی مجلس برای حمایت از دولت در راستای تقویت بخش تولید خبر داد و گفت: طرح تامین منابع مالی زنجیره تولید حذف می شود. موانع یک اقتصاد پویا رحیم زارعی بر لزوم حمایت از تولید ملی برای عبور از مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط کشور تاکید کرد و گفت: باید راهکارهایی برای جلوگیری از رشد بی رویه تورم و رشد کهنه در جامعه ضمن رونق تولید ملی جست و جو کرد.

نماینده مردم عباده در شورای اسلامی با اشاره به طرح تامین منابع برای زنجیره تولید که با هدف کمک به بخش نوید رونمایی شد، افزود: تامین مالی زنجیره تولید منجر به تامین نیاز نقدینگی شرکت ها می شود. شرکت‌ها، نقدینگی بانک‌ها را کاهش می‌دهند و از طرفی ترازنامه بانک‌ها را بهبود می‌بخشند و به نظر می‌رسد این درخواست دیرینه ما از شبکه بانکی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز باید از تزریق نقدینگی به سمت استفاده از ابزارهای استراتژیک در بخش تولید باشد، تصریح کرد: حرکت به سمت افزایش تولید با حذف واسطه‌های غیرضروری می‌تواند هزینه‌های تولید را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با حذف نقدینگی و استفاده از ابزارها و روش های تامین مالی، کنترل فرآیند تولید افزایش می یابد و در این راه بسیاری از موانع شناسایی می شود، گفت: با چنین ظرفیتی می شود. اطمینان حاصل شود که منابع مستقیم به دست تولید و در نتیجه محصول واقعی خواهد رسید.

زارع با تاکید بر لزوم تامین زیرساخت های تامین مالی این زنجیره به منظور جلوگیری از توقف در مسیر، تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد با هدف کمک به دولت در راستای تامین هرچه بیشتر زیرساخت های مذکور در این زمینه کمک کند. تولید