متخصص FSU برای زمینه تحقیقات اولین تنظیمات آب و هوای محلی به راحتی در دسترس است استتصویر خبرینویسنده: بیل ویلاک | گذشته تاریخی تخلیه: ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ | ۱۱:۰۲ صبح | به اشتراک بگذارید: روز پایین روزی است برای تصور مشکل های زیست محیطی پیش روی بشر، اجتناب کرده اند جمله آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای متغیر ما. همراه خود امتحان شده دانشمندان {در سراسر} سیاره، درک این تنظیمات از به طور منظم در جاری اصلاح است. داده ها ما با اشاره به نحوه انجام آب و هوای محلی {به دلیل} کنجکاوی آمریکا است.