لغو بند فسخ برای دریافت وام فرزندآوری


اجرای بخشنامه تعیین تکلیف سربازی بازپرداخت وام فرزندآوری با دستور رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ابلاغ آخرین بخشنامه مبنی بر اینکه اعطای تسهیلات باروری برای ذکور منوط به استعلام سازمان کارگزینی از وضعیت مشمول (مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون اساسی) است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه دستور توقف اجرای بخشنامه مذکور را صادر کرد و هماهنگی های لازم با سازمان وظیفه عمومی به منظور تسهیل در بازپرداخت وام مذکور به متقاضیان انجام شود.

مقرر شد موضوع در کمیته های تخصصی بانک مرکزی تسریع شود و پس از هماهنگی های لازم با سازمان نظام نوبت، بخشنامه اصلاحیه برای اجرا به شبکه بانکی ارسال شود.

پیش از این و از سال ۱۳۹۵ بر اساس هماهنگی های انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان وظیفه عمومی، پرداخت کمک هزینه ازدواج و بیماری خاص از شمول مفاد ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی خارج شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!