قیمت نفت برنت از ۱۱۰ دلار گذشت/ افزایش احتمال تحریم نفتی روسیه


قیمت نفت برنت از ۱۱۰ دلار گذشت/ افزایش احتمال تحریم نفتی روسیه