فروش بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال


فروش شرکت بیمه کوثر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ هزار و ۳۴۸ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش وب سایت Understanding آنلاین، در حال حاضر مجموع فروش ۳.۸۰ درصد از رشته های غیرعمر و ۱۹.۷ درصد از رشته های زندگی این شرکت در حال فعالیت است.
محسن آصفی گفت: در این مدت، رشته‌های کشتیرانی و مهندسی هر یک به ترتیب با رشد ۳۱۱ و ۲۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین رشد فروش را در بین سایر رشته‌ها داشته‌اند.
وی با بیان اینکه شرکت بیمه کوثر با ثبت ضریب زیان ۴۳.۷ درصدی در سه ماهه نخست ۷۵۸۷ میلیارد ریال به شرکت های بیمه خسارت پرداخت کرد، گفت: میزان خسارت پرداختی این شرکت به شرکت های بیمه در سه ماهه نخست سال جاری، نشان می دهد: در رشته های غیرزندگی ۲.۸۵ درصد و در بیمه های عمر ۱۴.۸ درصد از کل خسارت پرداختی بوده است.
مدیر طرح و برنامه این شرکت در خصوص دستاوردهای بیمه کوثر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ گفت: خوشبختانه در این مقطع زمانی توانستیم موافقت بیمه مرکزی برای تمدید مجوز پذیرش رد بیمه کوثر را کسب کنیم. ” پورتال حیات سرمایه گذاری خود شرکت که یکی از پیش نیازهای توسعه بیشتر فروش در این زمینه است نیز پس از گذراندن موفقیت آمیز مراحل آزمایشی سرانجام به بهره برداری رسید.