عملکرد چشمگیر بانک شهر در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰


اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال نشان از عملکرد چشمگیر بانک شهر در سه ماهه نخست سال جاری دارد.

به گزارش پایگاه خبری در اینترنت و بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، بانک شهر در بهار امسال به ازای هر سهم ۵۸۵ ریال سود کرد در حالی که در مدت مشابه قبل به ازای هر سهم ۱۲۷ ریال سود کسب کرده بود. . هر سهم
عملکرد ۳ ماهه بانک شهر با رشد ۳۵۹ درصدی همراه بود و سود ناخالص ۹۱۱ میلیارد تومان و مجموع درآمد عملیاتی ۶۷۳ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه ۷ درصد افزایش را شاهد بودیم. سال گذشته
البته نقش خالص درآمد و سایر هزینه ها نیز بر سود ۵۸۵ ریالی بی تاثیر نبود چرا که درآمد خالص و سایر هزینه ها حدود ۷۰۶ میلیارد تومان بوده است.