عدم استفاده از حقوق دولتی منجر به انضباط مالی شد


رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: انضباط مالی دولت تحت تاثیر عدم استفاده از اعتبارات گردان در بستر کاهش رشد نقدینگی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رئیس کل بانک مرکزی گفت: اضافه برداشت از بانک مرکزی به بانک ها خط قرمزی است که به شدت رعایت می شود.

موضوع مهم در مهار تورم بحث کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی است.

بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته با اقدامات متعدد و بهبود روابط این بانک با دولت و سایر بانک‌ها توانسته رشد پایه پولی و نقدینگی را مهار و این رشد را محدود کند.

در این زمینه صالح عبادی رئیس کل بانک مرکزی می گوید: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و انضباط مالی دولت کمتر بوده است. متاثر از عدم استفاده از اعتبار گردان در این زمینه بسیار موثر بوده است.

وی ادامه داد: اضافه برداشت از بانک مرکزی به بانک ها خط قرمزی است که ایشان به شدت آن را دنبال می کنند.

همانطور که در نمودار مشخص است رشد نقدینگی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است و این مشکل می تواند نشان دهنده تغییر بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید باشد.

کمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در توئیتی نوشت: انضباط مالی و پولی همچنان در دستور کار بانک مرکزی است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!