طلای روسیه تحریم شده است


وزارت خزانه داری آمریکا واردات طلا از روسیه را ممنوع کرده و گفته است این تحریم ها شامل تمام محموله های طلای مربوط به بانک مرکزی، صندوق ثروت ملی و وزارت اقتصاد روسیه می شود.

بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا واردات طلا از روسیه را ممنوع کرده است. سند تحریم هم اکنون در سایت وزارت خزانه داری آمریکا موجود است.

بر اساس این سند صادر شده، واردات هرگونه طلا از فدراسیون روسیه به آمریکا اکیدا ممنوع است، به استثنای محموله هایی که به صورت قانونی یا با مجوز وزارت امور خارجه خزانه داری آمریکا وارد می شود.

این وزارتخانه گفت این تحریم ها شامل محموله های طلایی که قبلا روسیه را ترک کرده اند، نمی شود. این ممنوعیت از زمان انتشار آن در وب سایت وزارت خزانه داری اعمال شده است.

دولت آمریکا اعلام کرد که ممنوعیت طلای روسیه تمامی محموله های طلای بانک مرکزی، صندوق ثروت ملی و وزارت اقتصاد روسیه را در بر می گیرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!