طرح کوثر بانک توسعه تعاون با هدف توسعه فرهنگ قرض الحسن


به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ سپرده‌ها و تسهیلات قرض حسنه بخش مهمی از نظام بانکداری اسلامی است و مشتریان زیادی در کسب و کار قرض حسنا منتظر محصولات متنوعی هستند. از این رو بانک توسعه تعاون طرح قرض الحسنه کوثر را با هدف توسعه فرهنگ قرض الحسنه و پوشش انتظارات و نیازهای مشتریان معرفی کرد.
افتتاح حساب کوزار، صحت سلامت متقاضی وام (عدم بدهی بانکی یا عدم چک برگشتی و وجود حداقل یک ضامن معتبر) از جمله شرایط عمومی طرح کوثر می باشد.
همچنین شرایط تخصیص اعتبار در طرح کوثر به گونه ای در نظر گرفته شده است که متقاضی می تواند کارمزد تسهیلات را بین صفر تا چهار درصد انتخاب کند.
در صورتی که متقاضی نرخ کارمزد صفر درصدی برای تسهیلات قرض حسنا داشته باشد، می تواند پس از سه ماه، ۴۰ درصد از مبلغ افتتاح حساب را دریافت کرده و ظرف ۱۰ ماه آن را بازپرداخت کند. همچنین پس از پنج ماه، متقاضی می تواند ۵۸ درصد از مبلغ افتتاح حساب را دریافت و ظرف ۱۲ ماه آن را بازپرداخت کند.
در صورتی که مشتری خواهان ۲ درصد کارمزد تسهیلات قرض حسنا باشد، می تواند پس از سه ماه، ۵۵ درصد از مبلغ افتتاح حساب را دریافت کرده و ظرف ۹ ماه آن را بازپرداخت کند.
برای بهره مندی از خدمات کوشر در قرض الحسنه با نرخ کارمزد ۳ درصد، متقاضی می تواند پس از چهار ماه، ۶۲ درصد از مبلغ افتتاح حساب را دریافت کرده و ظرف ۱۲ ماه آن را بازپرداخت کند.
علاوه بر این، چهار مورد برای استفاده از وام الحسنه کاشار با کارمزد ۴ درصد وجود دارد: پس از شش ماه، متقاضی ۱۱۰ درصد از مبلغ افتتاح حساب را دریافت می کند و ظرف ۱۰ ماه، پس از پنج ماه، آن را پرداخت می کند. ٪. دریافت مبلغ افتتاح حساب از کارزل حسنی و پرداخت آن در مدت ۱۵ ماه پس از شش ماه و دریافت ۷۰% مبلغ افتتاح حساب از کارزل حسنی و پرداخت آن در مدت ۱۸ ماه پس از شش ماه ۵۳% از حساب. مبلغ افتتاحیه اخذ وام قرزل حسنی و بازپرداخت آن در مدت ۲۴ ماه.
امکان واریز نرخ برای بستگان درجه یک (همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر) صاحب حساب واقعی از ویژگی های طرح کوثر است. این طرح می تواند برای سازمان ها و ادارات به منظور واریز حساب پس انداز کارکنان خود به صورت جداگانه به حساب بانک کوثر الحسنه (در قالب طرح کوثر) و یا افتتاح حساب طرح کوثر برای آنان مورد استفاده قرار گیرد.
شرکت های تعاونی نیز این امکان را دارند که طبق شرایط طرح، به اعضا پیشنهاد دریافت وام الحسنه را بدهند.