صدور دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن


بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات ساخت و ساز و نوسازی مسکن» در خصوص قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بانک مرکزی، این بانک پیام قبلی خود را در خصوص ابلاغ سهام بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن «دستورالعمل اجرایی اعطای ساخت و ساز و نوسازی مسکن» پیگیری می کند. تسهیلات» مصوب ۱۰/۹/۱۴ کمیته اعتباری بانک مرکزی به بانک‌های عامل گزارش شد.

همچنین بر اساس مفاد تبصره ۶ ماده ۳ قانون افزایش تولید مسکن، تسهیلات قابل اعطای مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه اعم از اقساط جدید، تکمیلی و یا اقساط آب و برق تنها پس از اعلام متقاضی به متقاضی پرداخت می شود. داده هایی که توسط آنها در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت می شود، توسط مرجع ذیصلاح پرداخت و با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به تایید وزارت راه و شهرسازی می رسد.

متن کامل دستورالعمل اجرایی وام ساخت و ساز در قانون تولید مسکن پرش از اینجا دانلود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!