صدور اولین چک الکترونیکی ظرف دو هفته آینده


رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک گفت: تا دو هفته آینده اولین چک الکترونیکی کشور صادر و قانون چک به طور کامل اجرا می شود.

و به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر صالح عبادی در مراسم افتتاح شبکه جامع وام (شفاک) با بیان اینکه یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی و دولت سیزدهم این است: برای تسهیل دسترسی مردم به نظام پولی و بانک ها دولت است، تاکید کرد: در ادبیات بانکی از این موضوع به عنوان شمول مالی یاد می شود. صندوق های قرض بل ابزاری مهم برای توسعه شمول مالی هستند و همراه با بانک ها نقش مهمی در توسعه شمول مالی دارند.

وی افزود: بنابراین موضوع تاسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه باید زیر نظر بانک مرکزی باشد و در چارچوب قانونی و شفاف توسعه یابد. از این رو این موضوع از سال گذشته در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد و در نهایت هفته گذشته «دستورالعمل نطار درباره تأسیس و فعالیت صندوق واحد قرض الحسنه» به تصویب رسید. بالاخره ساخته شد دارای تاییدیه شورای پول و اعتبار

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به مهم ترین ویژگی های این بخشنامه خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه، وجوه بل قیرض به اشکال خرد، متوسط ​​و کلان تقسیم شد. سرمایه صندوق های قرض الحسنه ۳۵۰ میلیون تومان، صندوق های قرض الحسنه متوسط ​​یک میلیارد تومان و صندوق های قرض الحسنه ۳ میلیارد تومان است. حداکثر اعطای وام توسط صندوق های قرض الحسنه تا سقف ۳۰ میلیون تومان، صندوق های قرض الحسنه متوسط ​​تا ۵۰ میلیون تومان و وام های کلان تا ۱۰۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت این تسهیلات ۶۰ ماه است.

فرآیند صدور مجوز الکترونیکی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی از این پس تمهیدات لازم را برای اعطای مجوز به صندوق های قرض الحسنه جدید زیر نظر شورای پول و اعتبار دارد، گفت: همچنین صندوق های قرض الحسنه موجود برای تطبیق با این بخشنامه مهلت یک ساله دارند. البته در خصوص حقوق صاحبان صندوق های قرض الحسنه موجود، تسکین وجود دارد. بنابراین سرمایه صندوق های قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومان، صندوق های قرض الحسنه متوسط ​​۴۰۰ میلیون تومان و صندوق های قرض الحسنه کلان یک میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این دستورالعمل ها نیاز به سامانه ای برای انجام فعالیت ها بود که با سامانه شفاک این امکان فراهم شد. این سیستم با ۱۲ صندوق پول بل قرز تست شده و جواب داده است و امروز می توانیم به اطلاع عموم برسانیم.

وی افزود: سامانه شفاک امکانات بسیار خوبی در اختیار صندوق ها قرار می دهد. در واقع صندوق قرض الحسنه در زمان اعطای تسهیلات، افتتاح حساب و شناسایی مشتری نیازمند استعلامات دولتی است. این موارد شامل ارزیابی صلاحیت، وجود یا عدم وجود چک برگشتی، اعتبارسنجی، تسهیلات جاری و غیرجاری و غیره است. بنابراین ما از تمامی سیستم های حاکمیتی صندوق ها اطلاعات ارائه می کنیم و صندوق می تواند از سیستم های حاکمیتی بر حسب موارد مذکور موقعیت فرد را کنترل کند.

گسترش سنت قرض الحسنه با راه اندازی سامانه شافک

دکتر صالح عبادی با بیان اینکه با تصویب این بخشنامه و راه اندازی سامانه شفاک انتظار می رود شاهد ترویج سنت قرض الحسنه باشیم، تاکید کرد: امیدواریم مردم به راحتی اعتماد کنند. وجوهی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی با این ابزار دسترسی مردم را به سیستم بانکی تسهیل می کند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به سایر فعالیت‌ها در زمینه تسهیل بازپرداخت وام‌ها گفت: امسال دستورالعملی را در خصوص تسهیلات اعطایی و به طور کلی تسهیلات خرد به شبکه بانکی ابلاغ کرده‌ایم و تسهیلات را تسهیل کرده‌ایم. تسهیلات کوچک تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان البته صندوق های قرض حسنا نیز می توانند از مفاد این بخشنامه استفاده کرده و دسترسی مردم به نیازهای جزئی خود را پوشش دهند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بازپرداخت وام های بخش تولید که موتور اشتغال دولتی است علاوه بر وام حسنه و در حال حاضر حدود ۶۶ درصد از تسهیلات بانکی کشور را بر عهده بانک ها هستند. سرمایه در گردش به بنگاه های تولیدی پرداخت می شد و سهم تسهیلات خرد در کل شبکه بانکی حدود ۱۵ درصد بود.

وی ادامه داد: به منظور کمک به پرداخت تسهیلات قرض حسنه و تامین مالی خرد برای عموم مردم، نرخ رشد ترازنامه بانک های قرض حسنا ۴.۵ درصد در معیارهای رشد بانک ها یافت شد. ترازنامه در حالی که برای سایر بانک ها این میزان ۱.۵ تا ۲.۵ درصد است. بانک ها در چارچوب این مقررات خوب عمل می کنند و در ارزیابی انجام شده توسط بانک مرکزی در پایان شهریور ماه، رعایت این مقررات توسط بانک ها قابل قبول بود.

دکتر صحبت کرد. صالح عبادی درباره فعالیت بانکی قرض حسنه گفت: خوشبختانه بانک قرض حسنه در کشور بسیار خوب عمل می کند و نسبت به سایر بانک ها نظم و انضباط بیشتری دارد. از عملکرد این دو بانک قدردانی می کنم و امیدوارم علاوه بر عملیات قبلی، عملیات بانکی خود را نیز انجام دهند و این صندوق ها نقش ارائه خدمات لازم را ایفا کنند.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهایی که بانک مرکزی مد نظر دارد، مدیریت امور و کار بر اساس فناوری و سیستم است، تصریح کرد: بدون سیستم ها و فناوری های روز، امکان نظارت و فعالیت مناسب وجود ندارد و نظارت سنتی ناکارآمد تلقی می شود. . و ناکافی است.

اولین چک الکترونیکی رونمایی شد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت های بانک مرکزی در زمینه اجرای قانون جدید چک و ساماندهی جایگاه های فروشگاهی گفت: این موضوع که یک الزام قانونی است طی دو سه سال گذشته به تصویب رسیده است. بخشی از آن به پایان رسیده است اما مسائل حقوقی مهمی باقی مانده که در ماه های گذشته اجرایی شده است. این مهم که اقدام مثبتی بود به شناسایی ایستگاه های فروشگاه کمک کرد.

دکتر صالح عبادی با اشاره به قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک یکی دیگر از کارهای مهم بانک مرکزی است که اجرا و تکمیل شده است و هفته گذشته اقدامات و فعالیت های بانک مرکزی و نظام بانکی در این زمینه انجام شد. در کمیته اصل ۹۰ مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی تا دو هفته آینده اولین چک الکترونیکی صادر می شود و قانون چک به طور کامل اجرا می شود.