شرکت های دانش بنیان در مسیر ارتقای اقتصادی – پایگاه تحلیلی اخبار آنلاین


شرکت‌های دانش‌بنیان، اگر به معنای واقعی مورد حمایت قرار گیرند، می‌توانند تأثیرات عظیمی در ارتقای اقتصادی داشته باشند.

وقتی سال جدید به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی نامگذاری شده است، اهمیت هر یک از این واژه ها را در شرایط فعلی اقتصادی نشان می دهد. تولیدی که مربوط به فعالیت های دانش بنیان است و می تواند مشکل اشتغال را بیشتر حل کند. اما سوال اصلی اینجاست که حالا که در اواسط سال هستیم تا چه اندازه از کسب و کارهای دانش بنیان حمایت شده است؟ حمایت عملی بود یا در حد شعار باقی ماند. نخبگان و صاحبان شرکت های دانش با چه چالش هایی روبرو هستند؟

رونق این شرکت ها در جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته نشان دهنده اهمیت عملکرد این سازمان ها در رونق و ارتقای اقتصادی و همچنین در جهت تولید محصولات نوآورانه و خلاقانه است. به عبارت دیگر، کشورهای درجه یک جهان دریافته اند که ثروت به تنهایی تنها عامل پیشرفت و توسعه اقتصاد ملت ها نیست، بلکه اساس اقتصاد صنعتی از مرکز منابع تا سرمایه فکری است. مرکز با تکیه بر ایده ها و خدمات دانش بنیان توسعه یافته است و به همین دلیل اهمیت این دانش روز به روز بر اهمیت و اعتبار بیشتری می یابد. اما بسیار مهم است که بدانیم این امر در عمل و نه به عنوان یک شعار در کشور ما چگونه محقق می شود. بسیاری از نخبگان هنوز درگیر مراحل اولیه و هزارتوهای فرسوده دفاتر هستند. از جمله چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش بنیان، اسناد اداری برای اعطای مجوز و ناآشنایی بسیاری از بخش‌ها با روش‌های جدید اشتغال‌زایی پژوهش محور است.

البته باید اذعان داشت که تردد شرکت های دانش بنیان در کشور رو به افزایش است، اما سهم این شرکت ها در تولید داخلی همچنان زیاد نیست و با وجود شعارها و بنرها و همه وعده های مسئولان، متاسفانه دولت نتوانسته است ظرفیت تولید خود را تامین کند و این پایگاه باید از دانش خوب اقتصاد خود بهره مند شود. صنعت ما نیاز مبرمی به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و دانش بنیان شدن دارد و البته این امر بدون حمایت دولت و سازمان های مرتبط امکان پذیر نخواهد بود. مشکل اساسی این شرکت ها را می توان با شعارهای بسیار زیبا از جمله ایجاد سهمیه های ویژه، تسهیلات ویژه، معافیت های مالیاتی و کمک به حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی حمایت کرد، اما متاسفانه بین این وعده ها و اقدام فاصله زیادی وجود دارد.

تا زمانی که مسئولان و دست اندرکاران کشور به فکر کسب ثروت از طریق فروش منابع فرسوده نفت و گاز باشند، حمایت از بانیان دانمارکی یک شعار باقی خواهد ماند و این دقیقاً همان وضعیتی است که سال هاست در رنج و عذاب است. کشور مصیبت دیده است و جز توسعه نیافتگی میراثی به همراه نخواهد داشت.

شرکت دانش بنیان چیست؟
شرکت دانش بنیان چیست؟

اما اکنون در کشور، زنجیره تحقیقاتی تولید یا بازاریابی حلقه مفقوده ای است که در توسعه فناوری اختلال ایجاد می کند و استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان برای پرکردن این حلقه مفقوده همچنان به عنوان یک شعار باقی مانده است. حمایت عملی و حمایت ساختارمند از شرکت های دانش بنیان تنها اهرمی است که با توجه به شرایط تحریم و تهدیدات اقتصادی و نظامی می توان به عقب برگشت. این خودکفایی می تواند در همه زمینه ها از نظامی و صنعتی گرفته تا کشاورزی و سایر صنایع باشد.

صرف نظر از اهمیت سیاست های حمایتی دولت در خصوص تدوین لوایح حمایتی شرکت ها و سیاست های تشویقی، ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم مانند مراکز رشد و پارک های علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است. توانمندی های مطلوبی که در حوزه تولید دانش وجود دارد باید با دوری از شعار و به صورت عملی انجام شود تا شاهد شکوفایی اقتصاد پویای کشور عزیزمان باشیم.

مهندس فاطمه یحیی