سیاست بانک صادرات ایران، بازگشت منابع راکد به چرخه تسهیلات


بانک – بیمه – بورس

۱۱ جولای ۱۴۰۱

رئیس بانک صادرات با تاکید بر محدودیت منابع بانکی در کشور گفت: سیاست فعلی بانک صادرات این است که با وصول به موقع مطالبات و فروش اموال مازاد، منابع راکد به تسهیلات بازگردد. چرخه و تامین مالی سایر بخش های اقتصادی و تولیدی را به موقع انجام دهید.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در سفر به استان گلستان در دیدار با کارکنان این بانک در این استان بر وصول به موقع مطالبات و رعایت سلامت اعتبار تاکید کرد.

مرادی همچنین در دیداری دوستانه با همکاران خود در خصوص خدمات رسانی شعب بانک به مردم این استان از برخی شعب این بانک بازدید کرد و در این دیدار تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا بانک صادرات ایران را به خدمت واقعی خود برسانیم. موقعیت اقتصاد کشور به تک تک اعضای کشور بستگی دارد.

وی ادامه داد: بانک صادرات با توجه به نیروی انسانی توانمند و دلسوز، شرکت های توانمند در ارائه خدمات مالی، تعداد شعب در داخل و خارج از کشور و سایر قابلیت هایی که وجود دارد، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند و باید داشته باشد. آنها.” سهم واقعی بازار

مرادی با یادآوری اهمیت وصول به موقع مطالبات و بازگشت منابع راکد به چرخه تسهیل گری افزود: وصول مطالبات در نظام بانکی در سال های اخیر با چالش های جدی مواجه بوده که یکی از دلایل آن عدم رعایت بهداشت اعتباری بوده است. . این امر بانک ها را با مشکل مواجه می کند. لذا باید در اسرع وقت احراز صحت پرداخت تسهیلات به مشتریان صورت گیرد تا پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه نشود.

وی با انتقاد از نوع رفتار نادرست نسبت به مقوله تسهیلات بانکی در جامعه افزود: متاسفانه نگاه نادرست به مقوله تسهیلات بانکی باعث نهادینه شدن مزمن فرهنگ دروغگویی در جامعه شده است، به این دلیل که. هزینه پول بالاتر از نرخ سود تسهیلات است شاهدان عینی رغبت برخی مشتریان را برای بازپرداخت تسهیلات دست کم می گیریم.

رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران در گردهمایی کارکنان این بانک در استان گلستان با تاکید بر اینکه بانک صادرات ایران توانایی بالایی در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و مردم دارد، افزود: استان گلستان استانی استثنایی است. تجربه. توانمندی های کشاورزی به همین دلیل بانک صادرات ایران با ارائه بسته های حمایتی ویژه از صنایع تولیدی کشاورزی، خدمات بومی جدیدی را برای حمایت از کشاورزان و واحدهای تولیدی صنایع وابسته معرفی خواهد کرد.

مشاغل مشابه