سود خالص توپکیش ۸ میلیارد تومان است


در سه ماهه سوم سال مالی منتهی به دسامبر ۱۴۰۱ به ثبت رسید.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تپکیش) در سه ماهه اول سال مالی خود (منتهی به آذر ۱۴۰۱) بالغ بر ۶ میلیارد تومان سود خالص به دست آورد. در سه ماهه دوم سال مالی این رقم به حدود ۵ میلیارد تومان رسید و سود خالص به دست آمده در سه ماه سوم حدود ۸ میلیارد تومان با رشد چشمگیر بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری آنلاین، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش تاپکیش صورت های مالی خود را در بستر کدال منتشر کرد.

این شرکت در سه ماه اول سال مالی خود (منتهی به آذر ۱۴۰۱) بالغ بر ۶ میلیارد تومان سود خالص داشته است.

در سه ماهه دوم سال مالی این رقم به حدود ۵ میلیارد تومان رسید و سود خالص به دست آمده در سه ماه سوم حدود ۸ میلیارد تومان با رشد چشمگیر بود.

به این ترتیب توپکیش ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ را به پایان رساند که سود خالص شناسایی شده برابر با ۱۹ میلیارد تومان بود.

کاهش ۲۱ درصدی درآمد عملیاتی (بیشتر از محل فروش کارتخوان) و افزایش هزینه های عملیاتی در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه قبل، باعث کاهش ۱۳ درصدی سود ناخالص این شرکت شد.

با بررسی هزینه های این شرکت متوجه می شویم که هزینه های عمومی و اداری تاپکیش در بازه زمانی ۹ ماهه ۵۵ درصد افزایش یافته است اما از سوی دیگر این شرکت توانسته هزینه های مالی خود را ۲۵ درصد کاهش دهد.

اجرای فوق العاده

لینک کوتاهلینک کپی شد!