سه مشکل بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌رفع داده‌های مختلط


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اکنون کدام ممکن است بازیگران جدید دنیای فناوری کدام ممکن است داده‌های جدیدی را در اختیار دارند، شبیه «اپل»، را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌های جدید، شبیه «والمارت»، توجه به بازار دارند، موسسه مالی‌های عادی همچنان همراه خود این دوم آینده‌ساز گذراندن هستند کدام ممکن است هر دو مسیر تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر را پیش بگیرند هر دو همراه خود افول شخصی گذراندن شوند.

با این حال همه این اصلاحات به حداقل یک پیش‌خواستن وابسته است: ورود به داده‌های همراه خود استاندارد مشتریان در محیطی همراه خود ورود صفر. بعد از همه فناوری‌های افزایش‌دهنده حریم شخصی (PETs) نیز قول می‌دهند کدام ممکن است دقیقاً همین نوع داده‌ها را حاضر دهند.

این دسته اجتناب کرده اند فناوری‌های جدید می‌توانند قفل داده ها حال در داده‌های مشتریان را با بیرون خطر فرار حریم شخصی باز کنند. فناوری‌های افزایش‌دهنده حریم شخصی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تکنولوژی‌های بی نام‌سازی داده‌های عجیب و غریب، شبیه رمزگذاری همومورفیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده‌های مختلط، داده ها را اجتناب کرده اند طریق استراتژی بی نام‌سازی اجتناب کرده اند بین نمی‌برند.

مدت‌ مدیدی است کدام ممکن است دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل‌پرهزینه داده‌ها همراه خود بده‌بستان داده‌های شخصی مسکن می‌کنند. ابزارهای عجیب و غریب بی نام‌سازی داده‌ها همراه خود نقاب‌دار کردن (masking) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستعارسازی (pseudonymization) داده‌ها، بخش‌های ارزشمند داده‌ها را پنهان می‌کنند.

این در حالی بود کدام ممکن است منصفانه موسسه مالی عظیم اتحادیه اروپا کدام ممکن است در جاری آزمایش این سیستم بانکداری الکترونیک شخصی همراه خود تراکنش‌های منصفانه عادی بود، لازم بود همراه خود محصولی ۹ چندان مقاوم وارد بازار شود. موضوع درگیر‌کننده‌تر همین جا بود کدام ممکن است پوشاندن بخش‌هایی اجتناب کرده اند داده‌ها، آن را به طور درست بی نام نمی‌تنبل.

حمله ها پیوسته کدام ممکن است بیشتر و بیشتر‌ای نیز پیچیده می‌شوند، می‌توانند سوژه‌ها را در مجموعه داده‌های نقاب‌دار تعیین کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم شخصی مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت موسسات را به خطر بیندازند. اکنون همه بر منصفانه موضوع هماهنگی تذکر دارند: باید در همه اشیا استفاده، ابزارهای بی نام‌سازی عجیب و غریب جدا گذاشته شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین فناوری مناسبی برای افزایش حریم شخصی انواع شود.

اشیا استفاده اجتناب کرده اند داده‌های مختلط در بانکداری

یکی اجتناب کرده اند آسان‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه‌کاره‌ترین فناوری‌های افزایش‌دهنده حریم شخصی در بانکداری، داده‌های مختلط تولیدشده توسط هوش مصنوعی است. داده‌های مختلط بهتر ازِ هر ۲ جهان را در اختیارتان قرار می‌دهند: یعنی مجموعه داده‌های آماری مشابه بر مقدمه داده‌های تولیدی کدام ممکن است تشکیل هیچ منصفانه اجتناب کرده اند سطح داده‌های بی نظیر نیستند.

اگرچه چیزی شناخته شده به عنوان راه‌رفع ریسک صفر در محافظت حریم خصوصی {وجود ندارد}، با این حال تولیدکننده داده‌های مختلط همراه خود استاندارد می‌تواند حریم انصافاً شخصی را همراه با دقت بالا حاضر دهد.

متعاقباً، باید وندور (vendor) هر دو تامین‌کننده کالا هر دو خدماتی انواع شود کدام ممکن است در امور بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی تخصص دارد. در سه بخش بی نظیر می‌توان اجتناب کرده اند دارایی‌های داده‌های مختلط استفاده کرد: توسعه هوش مصنوعی / آموزش داده شود ماشین، بررسی ناخوشایند‌افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌اشتراک‎گذاری داده‌ها.

ماشین لرنینگ

ماشین خوب: هوش مصنوعی، آموزش داده شود ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل شیک

بهبود هوش مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود ماشین یکی اجتناب کرده اند بخش‌های مهمی است کدام ممکن است اولویت موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات پولی را برمی‌انگیزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه داده‌های مختلط به بیش اجتناب کرده اند منصفانه فرآیند می‌تواند به آنها کمک تنبل. به معنای واقعی کلمه هستند، وقتی صحبت اجتناب کرده اند پرورش مانکن‌های هوش مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود ماشین می‌شود، داده‌های مختلط خیلی بیشتر اجتناب کرده اند داده‌های دقیق حرکت می‌کنند. واقعیت اینجا است کدام ممکن است نمی‌توان مانکن‌های هوش مصنوعی همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قطعا ارزش آن را دارد را با بیرون داده‌های مختلط مونتاژ.

پیش بینی {می رود} به همان اندازه سال ۲۰۲۴، حدود ۶۰ نسبت اجتناب کرده اند داده‌های {مورد استفاده در} بخش‌های تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوش مصنوعی داده‌های مختلط باشند. نکته جالب آنها چیست؟ داده‌های مختلط را می‌توان شناخته شده به عنوان ابزار مهندسی ادراک (insight engineering) در تذکر گرفت.

استراتژی سنتز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط کردن {به خودی خود} اساساً مبتنی بر هوش مصنوعی است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است، ۹ تنها برای بی نام‌سازی داده ها، اما علاوه بر این برای کپی کردن داده‌ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. خواه یا نه الگوی‌های کافی اجتناب کرده اند پاره کردن در مجموعه داده‌ها توسط دست ندارید؟ می‌توانید الگوی‌هایی همراه خود قطعا ارزش آن را دارد صفر را به مجموعه الگوی‌های بی نظیر اضافه کنید. خواه یا نه داده‌های خیلی زیادی توسط دست دارید؟ زیرمجموعه بگیرید. خواه یا نه پیش‌سوراخ بینی‌ها به ابعاد کافی از واقعی نیستند؟ برای افزایش دقت می‌توانید داده ها انواع را اجتناب کرده اند پایگاه‌های کلی داده‌ها تزریق کنید. خواه یا نه در کل زمان در مجموعه داده‌ها سوگیری تفسیر شده است؟ اجتناب کرده اند طریق فرآیند اختلاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتز، منصفانه محدودیت عدالت رئوس مطالب کنید. روزی کدام ممکن است داده‌های مختلط پرورش داده می‌شوند، حتی ایده گریزان «هوش مصنوعی دلیل‌پذیر» هم به شکلی واقع‌گرایانه رئوس مطالب می‌شود.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است داده‌های مختلط قابلیت افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌اشتراک‌گذاری را دارا هستند، علاوه بر این می‌توانند دریچه‌ای را به سوی الگوریتم‌های انتخاب‌گیری باز کنند، آنچه کدام ممکن است معمولاً اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان تفسیرپذیری محدود یاد می‌شود. به آگاه «مک‌کینزی»، فناوری‌های هوش مصنوعی می‌توانند سالانه منصفانه تریلیون دلار قطعا ارزش آن را دارد اضافی برای بانکداری جهانی به ارمغان بیاورند. به زبان آسان، پذیرش معنادار هوش مصنوعی در عملیات اداره محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار‌ محور، مساله درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقا است.

هوش مصنوعی

بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش ناخوشایند‌افزار

محصولات دیجیتالی شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم همراه خود ارائه دهندگان خصوصی‎سازی‌شده، یونیکورن‌های طلایی هستند کدام ممکن است موسسه مالی‌های عادی جستجو در آنها می‌گردند. نئوبانک‌ها این کار را به تعیین کنید فوق‌العاده‌ خوبی انجام می‌دهند، علی‌رغم اینکه شاید حتی اقدامات آنها در بخش ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم شخصی زیرین‌تر اجتناب کرده اند حد مفهوم‌آل باشد.

موسسه مالی‌های خرده‌فروشی عادی نیز بیشتر اوقات آزمایشگاه‌های بی طرفانه تحمیل می‌کنند هر دو بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش را انصافاًً برون‌سپاری می‌کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند شر سیستم‌های عجیب و غریب خلاص شوند کدام ممکن است خدمه‌های بهبود را اجتناب کرده اند تحمیل محصولات اخیر بازمی‌دارند. با این حال همراه خود این جاری، میراث قدیم جزیی اجتناب کرده اند ساختار داده‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی نیز منکر آن نیست.

بیان نشده نماند کدام ممکن است داده‌های مشتریان در حصار موسسه مالی‌ها محدود می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر داده‌های آزمایشی تکنیک‌دار به خدمه‌های طرف سوم هر دو خارج اجتناب کرده اند ملت به طرز دردناکی دردسر است. داده‌های مختلط آزمایشی می‌توانند مکانی برای قرارگیری داده‌های تولیدی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به داده‌های مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکنش‌های قفل‌شده را همراه خود محافظت حریم خصوصی فراهم کنند.

ساخت داده‌های متنوع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی کُند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های انتقادی به در کنار دارد. {به دلیل} پیچیدگی شگفت‌انگیز ساختار داده‌های عجیب و غریب، بازآفرینی مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی‌ تجاری به صورت دستی نیز امکان پذیر نیست است.

همین جا است کدام ممکن است هوش مصنوعی به کار میاید! مولدهای شیک داده‌های مختلط می‌توانند زیرمجموعه‌های واقع‌گرایانه‌ای را اجتناب کرده اند کل پایگاه‌های داده تحمیل کنند، مبانی تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همبستگی بین جداول را محافظت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت داده‌های آزمایشی را به طور موثری خودکار کنند. خوشبختانه، آن دورانی کدام ممکن است مجبور به استفاده اجتناب کرده اند تراکنش‌های جامد منصفانه عادی هر دو جدی تر اجتناب کرده اند آن، داده‌های ساخت چرخ دنده رادیواکتیو بودیم، به نوک رسیده است.

زمینه شنی مختلط: به‌اشتراک‌گذاری داده ها با بیرون محدودیت

داده‌های مختلط داده‌های خصوصی نیستند. مدل‌های مختلط داده‌های مشتریان تشکیل ادراک‌های دقیقی هستند، با این حال هیچ منصفانه اجتناب کرده اند داده‌های مختلط شبیه به داده‌های بی نظیر مشتریان نیستند. به دلیل، می‌توان آنها را همراه خود خیال دستی همراه خود سایر کسب‌وکارهای داخل گروه، تامین‌کنندگان ارائه دهندگان تحلیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوش مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی طرف‌های سوم در سراسر جهان به اشتراک گذاشت.

بالقوه به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها امروزه یکی اجتناب کرده اند الزامات حیاتی برای آندسته اجتناب کرده اند کسانی است کدام ممکن است جستجو در نوآوری در بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور پولی هستند. اگر نتوان راه‌رفع‌ها را بر مقدمه داده‌های تکنیک‌دار آزمایش کرد، انواع تامین‌کنندگان می‌تواند فرآیندی تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه همراه خود انتخاب‌های فوق العاده خطا باشد.

POC

«جی‌پی‌مورگان» اطمینان حاصل شود که سرعت بخشیدن به فرآیندهای نشان دادن ایده (POC) را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی در قیمت‌های قابل ملاحظه حاضر ورود به تامین‌کنندگان، منصفانه زمینه شنی اجتناب کرده اند داده‌های مختلط تحمیل کرد.

دیگران نیز همانند گروه بانکداری «ارست بنک گروپ»، تأمین خانه داده‌های مختلط تحمیل کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این طریق مهندسان می‌توانند اجتناب کرده اند موجود در به داده‌ها ورود داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرم ها را نیز اجتناب کرده اند بالا راه شخصی بردارند. در وهله اول، اطمینان حاصل شود که داده‌محور کردن زمینه شنی، باید ورود‌های یکپارچه به داده‌ها، چه اجتناب کرده اند موجود در چه اجتناب کرده اند سطح، داده شود.

داده‌های مختلط برای همه عامل اجباری است است. تقریبا همه عامل!

داده‌های مختلط یکی اجتناب کرده اند استفاده شده‌ترین فناوری‌هایی است کدام ممکن است محافظت حریم شخصی را افزایش می‌دهد، زمان‌ استقرار را سرعت می‌بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت استفاده بالایی دارد. همراه خود این جاری، مواردی موجود است کدام ممکن است داده‌های مختلط هم نمی‌توانند بر آن غالب شوند. {به دلیل} ماهیت استراتژی سنتز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط کردن، تعیین مجدد شخص خاص اجتناب کرده اند گروه بی نظیر امکان پذیر نیست است. این موضوع محدودیت‌هایی را تحمیل می‌تنبل. برای مثال، اپلیکیشن‌های مخصوص ضدپولشویی باید هویت کلاهبرداران را پس اجتناب کرده اند تعیین رمزگشایی کنند، کدام ممکن است همراه خود داده‌های مختلط امکان پذیر نیست به تذکر می‌رسد. همراه خود این جاری، امروزه می‌توان به سادگی اجتناب کرده اند ۱۵ مورد استفاده اجتناب کرده اند داده‌های مختلط در بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور پولی استفاده کرد. سوال که ممکن نیست کدام ممکن است خواه یا نه موسسه مالی‌ها باید اجتناب کرده اند داده‌های مختلط استفاده کنند هر دو خیر، اما علاوه بر این پرس و جو اینجا است کدام ممکن است نخست باید به کدام مورد معامله با شود.

مترجم: فرزانه اسکندریان

تأمین: