سند جیب ها الکترونیک بعد اجتناب کرده اند ۲ سال همچنان بلاتکلیف است


رئیس کارگروه جیب ها دیجیتال نصر می گوید شفافیت در بخش جیب ها در موسسه مالی مرکزی دیده نمی شود؛ بطوریکه در سال ۹۹ اولین سند جیب ها حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند دوسال همچنان بلاتکلیف مانده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مهدی طالب، رئیس کارگروه جیب ها دیجیتال نصر، تولید دیگری سخنران در نشست فعالان بخش فناوری های پولی همراه خود رئیس کل موسسه مالی مرکزی بود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه حدود ۸۹ نسبت اجتناب کرده اند بچه ها در سیاره اجتناب کرده اند wallet استفاده می کنند، ذکر شد: در سال ۲۰۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ملت چین حدود ۴۷ نسبت اجتناب کرده اند مشتریان موبایلی اجتناب کرده اند جیب ها الکترونیک استفاده می کنند. با این حال متاسفانه در ایران حتی عالی الگوی سودآور اجتناب کرده اند آن را نداریم.

طالب همراه خود ردیابی به اینکه طبق آمار شاپرک ۸۰ نسبت اجتناب کرده اند تراکنش ها زیر صد هزار تومان است، ذکر شد: تعارض چیز خوب در مورد به خوانایی {در این} بخش دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بی نظیر ترین دغدغه های نمایندگی ها اصلاح نظام کارمزد است.

سوئیچ این تراکنش‌ها به wallet را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نظام کارمزد، درآمد PSPها را کاهش می‌دهد.

به تذکر طالب شفافیت در بخش جیب ها در موسسه مالی مرکزی دیده نمی شود بطوریکه در سال ۹۹ اولین سند آن حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند دوسال همچنان بلاتکلیف مانده است.

تعارض چیز خوب در مورد فعلی

به آگاه وی در جاری حاضر اصول تدوین شده کیف دیجیتال پول همراه خود مشکلاتی اجتناب کرده اند قبیل سقف ۲۰۰ هزار تومانی مواجه است.

در حالی کدام ممکن است این رقمی برای آن درنظر گرفته شده بطوریکه این رقم اثربخشی خاصی ندارد.

علاوه بر این دستورالعمل های تدوین شده {در این} بخش به گونه ای بود کدام ممکن است باعث تسلیم شدن فعالان این بخش شد.

طالب توصیه شده تدوین مدل جدیدی اجتناب کرده اند دستورالعمل کیف الکترونیک پول را حاضر کرد.

وی ذکر شد: باید بتوانیم مردمان را در مسیر درست استفاده اجتناب کرده اند این wallet ها الهام بخش کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعارض چیز خوب در مورد فعلی {در این} بخش را اجتناب کرده اند بین ببریم.