سفته و قبوض الکترونیکی عمق مبادلات کالا را افزایش می دهد


رئیس کمیسیون اقتصادی خانه معادن ایران گفت: بورس ایران و بورس کالا کمی عمق دارند، در صورت ترویج سفته و سفته الکترونیکی می توان این بازار را تعمیق بخشید.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ پمان مولوی اقتصاددان درباره نقش سفته و برات الکترونیکی در رونق و توسعه بازارهای مالی گفت: سفته و برات الکترونیکی می تواند جایگزین وجه نقد شود و ضمانت لازم برای بازگشت پول یا وام قرض شده است و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اغلب در مبادله کالا

وی افزود: بورس کالای ایران نقش مهمی در عرضه کالاهای استراتژیک و اساسی دارد و هر چه این بازار فعالتر باشد قیمت گذاری کالاها شفاف تر به نفع تولید و مصرف کننده خواهد بود. باید در نظر داشت که در کشورهای توسعه یافته امتیازاتی را برای متصدیان بورس در نظر گرفته اند تا از معاملات روان و شفاف در بازارهای سهام خود اطمینان حاصل کنند. متأسفانه در کشور ما عمق بازارهای مالی به ویژه بازارهای کالایی و بورسی آنقدر کم است که فعالان بازار ترجیح می دهند سرمایه خود را خارج از این بازارها به سمت بازارهای دیگر هدایت کنند و این قطعاً به بورس و تولید کشور آسیب می زند.

دبیرکل سابق انجمن اقتصاددانان ایران گفت: سفته و برات الکترونیکی باعث کاهش هزینه معاملات در بورس کالا می شود و از سوی دیگر انگیزه فعالیت فعالان بازار بیشتر می شود.

وی افزود: برات و سفته های الکترونیکی باید ابزار مهمی تلقی شود. از آنجایی که این سند الکترونیکی است، صدور آن هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، دسترسی به آن آسان است و حتی با توجه به نیاز مردم صادر می شود، یعنی زمانی که شخص نیاز به سفته دارد، به بانک یا دکه روزنامه فروشی مراجعه می کند و مبلغ آن ممکن است سفته بیش از نیاز فرد باشد، اما سفته و سفته الکترونیکی این بستر را فراهم می کند تا با توجه به نیاز مالی فرد صادر شود و نه بیشتر.

وی گفت: امضای دیجیتال باید با برات و سفته الکترونیکی مشترک باشد تا شاهد اتفاقات خوبی در بورس کالا باشیم اما به شرط فعال بودن همه بانک ها در این زمینه.