سرقت از دو شعبه بانک در اعتراضات اخیر


دبیر شورای هماهنگی بانک های کشور گفت: طی ده روز گذشته بیش از ۲۴۰ شعبه خسارت دیده و شیشه های آن شکسته شده است که از این تعداد ۱۶ شعبه دچار خسارت شدید از جمله تخریب و آتش سوزی شده اند.

و به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دبیرکل شورای هماهنگی بانک های دولتی در خصوص خسارت به شعب بانک ها و تخریب اموال عمومی در اغتشاشات اخیر توسط اغتشاشگران گفت: و آتش سوزی که ۱۰ شعبه آن تخریب شد. ۹۰ درصد و ۷ شعبه ۶۰ درصد تخریب شدند.

وی با اشاره به تخریب ۹۰ درصدی شعب گفت: شعبی که به شدت آسیب دیدند در محل جدید فعالیت بانکی خود را آغاز کرده اند و بقیه شعب نیز از فردا در مکانی دیگر فعالیت خود را آغاز می کنند.

وی افزود: در اغتشاشات اخیر به ۲۲۰ دستگاه خودپرداز و ۱۳۰ دوربین خارج از شعب آسیب وارد شد.

گایتاسی در خصوص یک فقره سرقت از بانک گفت: سرقت لوازم در دو شعبه نیز رخ داد و ۱۲ شعبه از جمله تخته سر دچار آسیب جزئی شدند.

وی با اشاره به اینکه پنج استان بیشترین خسارت را در این ناآرامی ها متحمل شدند، گفت: خراسان شمالی، رضوی، ایلام، آذربایجان شرقی و همدان بیشترین آسیب را متحمل شدند. گیتاسی دبیر هیأت هماهنگی بانک های دولتی درباره خسارت شعب بانک ها و تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران در اغتشاشات اخیر گفت: در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۴۰ شعبه خسارت دیده و شیشه شکسته است. از این تعداد حدود ۱۶ شاخه خسارت شدیدی از قبیل تخریب و آتش سوزی، ۱۰ شاخه ۹۰ درصد و ۷ شاخه ۶۰ درصد آسیب دیدند.

وی با اشاره به تخریب ۹۰ درصدی شعب گفت: شعبی که به شدت آسیب دیدند در مکان های جدید فعالیت بانکی خود را آغاز کرده اند و مابقی این شعب نیز از فردا در مکان دیگری فعالیت خود را آغاز می کنند.

وی افزود: در اغتشاشات اخیر به ۲۲۰ دستگاه خودپرداز و ۱۳۰ دوربین خارج از شعب آسیب وارد شد.

گایتاسی در خصوص یک فقره سرقت از بانک گفت: سرقت لوازم در دو شعبه نیز رخ داد و ۱۲ شعبه از جمله تخته سر دچار آسیب جزئی شدند.

وی با اشاره به اینکه پنج استان بیشترین خسارت را در این ناآرامی ها متحمل شدند، گفت: خراسان شمالی، رضوی، ایلام، آذربایجان شرقی و همدان بیشترین آسیب را متحمل شدند.

منبع: مهر

انتهای پیام/

لینک کوتاهلینک کپی شد!