ریال دیجیتال با همکاری دو بانک ملی و میلات وارد فاز عملیاتی شده است


مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از اجرای فاز اول طرح ریال دیجیتال با همکاری دو بانک ملی و میلات خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مهران محرمیان درباره فاز اول اجرای طرح ریال دیجیتال توضیح داد: دو بانک ملی میلات و تعداد محدودی از فروشگاه ها و افراد به عنوان اولین افراد صاحب ریال دیجیتال انتخاب شدند. کشورشان. فرماندار فاز اول اجرای کد ریالی.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال بررسی خروجی ها، نظرات و رفع مشکلات این طرح هستیم تا در مرحله بعدی اجرای آن با بانک ها، شرکت ها و مردم بیشتری همکاری کنیم.

با تاکید بر اینکه این طرح یکی از مواردی است که برای اجرای آن نیازی به دخالت نهاد نظارتی نیست، تصریح کرد: بسیاری از بانک ها مشتاق اجرای این طرح هستند و به همین دلیل مشکل چندانی در اجرای آن نداریم.

محرمیان افزود: در حال حاضر تعدادی از بانک ها در لیست انتظار درخواست ریال دیجیتال هستند که به تدریج برای اجرای این طرح به دوبانک ملی و ملت ملحق می شوند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!